Phần mềm Kế toán & Quản lý kinh doanhTin tứcTin tức Kinh doanh

Data warehouse là gì? Kiến thức tổng quan về data warehouse

Data Warehouse đóng vai trò quan trọng như một thành phần trung tâm của Business Intelligence, đóng góp vào việc tối ưu hóa hiệu suất hoạt động của doanh nghiệp. Trong bài viết này, Phần mềm kế toán & Quản lý kinh doanh CrystalBooks sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan về Data Warehouse, bao gồm đặc điểm, lợi ích và các ứng dụng quan trọng của nó nhé!

Data Warehouse là gì?

Data Warehouse là một trung tâm lưu trữ tổng hợp và tổ chức khối lượng lớn dữ liệu, bao gồm cả dữ liệu có cấu trúc và phi cấu trúc, được thu thập từ nhiều nguồn trong tổ chức. Nó chức năng như một nền tảng thống nhất để lưu trữ, quản lý, và phân tích dữ liệu, nhằm hỗ trợ quá trình ra quyết định. Khác biệt với cơ sở dữ liệu giao dịch, được thiết kế cho các hoạt động hàng ngày, Data Warehouse tập trung vào việc lưu trữ và phân tích dữ liệu.

Data Warehouse là hệ thống quản lý dữ liệu tối ưu hóa 

Data Warehouse là hệ thống quản lý dữ liệu tối ưu hóa 

Những đặc điểm chính của Data Warehouse

Dưới đây là một số đặc tính của Data Warehouse mà bạn có thể tham khảo qua như sau:

Subject-Oriented (Hướng chủ đề)

Data Warehouse được thiết kế và tổ chức dựa trên các đề tài hoặc lĩnh vực cụ thể trong doanh nghiệp, như bán hàng, marketing, tài chính, nhân sự, và nhiều lĩnh vực khác. Kho dữ liệu được tập trung vào việc cung cấp thông tin liên quan đến những đề tài này để hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định.

Integrated (Tích hợp)

Data Warehouse tổng hợp và tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, kể cả các hệ thống giao dịch và các nguồn dữ liệu bên ngoài. Dữ liệu từ những nguồn này được chuẩn hóa và hợp nhất thành một cấu trúc dữ liệu chung, giúp tạo ra một cái nhìn tổng quan về hoạt động của tổ chức.

Non-volatile ( Bất biến)

Dữ liệu trong data warehouse thường ít thay đổi. Thay vì cập nhật trực tiếp, data warehouse thường thu thập dữ liệu từ các nguồn gốc và duy trì lịch sử thay đổi theo thời gian. Quy trình này cho phép người dùng thực hiện phân tích và so sánh dữ liệu theo các chu kỳ thời gian khác nhau.

Time-Variant ( Có gắn nhãn thời gian)

Data warehouse lưu trữ dữ liệu dựa trên thời gian và cung cấp khả năng cho người dùng xem và phân tích dữ liệu theo các chu kỳ thời gian khác nhau, bao gồm cả quá khứ và hiện tại. Việc theo dõi sự thay đổi theo thời gian giúp người dùng nhận diện xu hướng và biểu đồ phát triển của dữ liệu. Các đặc điểm này giúp data warehouse trở thành một nguồn tài nguyên quan trọng cho việc phân tích dữ liệu và hỗ trợ quá trình ra quyết định trong lĩnh vực doanh nghiệp.

Những đặc điểm chính của Data Warehouse mà bạn nên biết

Những đặc điểm chính của Data Warehouse mà bạn nên biết

Đối tượng nào nên sử dụng Data Warehouse?

Dưới đây là một số đối tượng nên sử dụng Data Warehouse cụ thể như sau:

 • Những nhân sự chịu trách nhiệm ra quyết định dựa vào khối lượng lớn dữ liệu.
 • Những người có nhu cầu sử dụng công nghệ đơn giản để truy cập dữ liệu.
 • Những người muốn có một cách tiếp cận hệ thống hóa để đưa ra quyết định.
 • Những người muốn cải thiện hiệu suất khi làm việc với lượng dữ liệu lớn để tạo ra báo cáo, lưới hoặc biểu đồ.
 • Người muốn khám phá “mẫu ẩn” của luồng dữ liệu và nhóm.

Data Warehouse hoạt động như thế nào?

Data Warehouse, hay còn gọi là Kho dữ liệu, hoạt động như một trung tâm tập trung nơi thông tin được tổng hợp từ một hoặc nhiều nguồn dữ liệu. Dữ liệu chảy vào kho dữ liệu từ các hệ thống giao dịch và các cơ sở dữ liệu quan hệ khác.

Các dạng dữ liệu bao gồm:

 • Dạng cấu trúc
 • Dạng bán cấu trúc
 • Dạng phi cấu trúc

Dữ liệu sau đó được xử lý, chuyển đổi và tích hợp để người dùng có thể truy cập vào dữ liệu đã được xử lý thông qua các công cụ Business Intelligence, các trình khách hàng SQL và bảng tính. Kho dữ liệu này hợp nhất thông tin từ nhiều nguồn khác nhau thành một cơ sở dữ liệu toàn diện. Như vậy, tổ chức có khả năng phân tích thông tin về khách hàng của mình một cách toàn diện và hiệu quả hơn.

Nguyên lý hoạt động của Data Warehouse

Nguyên lý hoạt động của Data Warehouse

Tại sao các nhà doanh nghiệp nên sử dụng kho dữ liệu?

Những lý do nhà doanh nghiệp nên sử dụng Data Warehouse như sau:

 • Tập trung dữ liệu: Data Warehouse cung cấp góc nhìn thống nhất về dữ liệu từ nhiều nguồn, làm cho việc truy cập và phân tích thông tin trở nên dễ dàng hơn trong toàn bộ tổ chức.
 • Tích hợp dữ liệu: Bằng cách tích hợp dữ liệu từ các hệ thống, bộ phận và nguồn bên ngoài khác nhau, Data Warehouse hỗ trợ doanh nghiệp có cái nhìn tổng thể về hoạt động của họ và giúp đưa ra quyết định dựa trên thông tin.
 • Cải thiện quá trình ra quyết định: Data Warehouse hỗ trợ khả năng phân tích và báo cáo phức tạp, trao quyền cho tổ chức có thông tin chi tiết và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu nhanh chóng và chính xác.
 • Chất lượng và đồng nhất của dữ liệu: Data Warehouse đảm bảo tính đồng nhất, chuẩn hóa và chất lượng của dữ liệu thông qua quy trình làm sạch và chuyển đổi dữ liệu, từ đó nâng cao độ tin cậy và chính xác của kết quả phân tích.
 • Phân tích lịch sử: Với Data Warehouse, doanh nghiệp có thể phân tích xu hướng dữ liệu lịch sử, nhận biết mẫu và dự báo kết quả trong tương lai, giúp họ lập kế hoạch chiến lược và vượt trội đối thủ.

Kiến trúc của Data Warehousing là gì?

Kiến trúc của Data Warehouse được định hình dựa trên yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp. Một số kiến trúc phổ biến của Data Warehouse cụ thể như sau:

Simple

Tất cả Data Warehouse đều tuân theo một thiết kế cơ bản chung, với siêu dữ liệu, dữ liệu tóm tắt và dữ liệu thô được lưu trữ tại trung tâm lưu trữ. Kho lưu trữ này được cung cấp bởi các nguồn dữ liệu ở một đầu, và người dùng cuối có thể truy cập để thực hiện phân tích, báo cáo và khai thác dữ liệu ở phía còn lại.

Simple with a staging area

Dữ liệu hoạt động cần được lọc và xử lý trước khi nhập vào kho. Mặc dù thao tác này thường được thực hiện theo một quy trình đã được lập trình, nhiều Data Warehouse sẽ thêm một bước phân bổ dữ liệu trước khi đưa vào kho, nhằm tối ưu hóa quy trình chuẩn bị dữ liệu.

Hub and spoke

Bằng cách thêm các Data Mart giữa trung tâm lưu trữ và người dùng cuối, doanh nghiệp có khả năng điều chỉnh Data Warehouse theo nhu cầu cụ thể, phục vụ cho nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Khi dữ liệu đã sẵn sàng cho việc sử dụng, nó sẽ được chuyển đến Data Mart tương ứng.

Sandboxes

Các khu vực Sandboxes là không gian riêng tư, an toàn, cho phép doanh nghiệp khám phá bộ dữ liệu mới hoặc các phương pháp phân tích dữ liệu mà không cần phải tuân theo các quy tắc và giao thức chính thức của Data Warehouse.

Kiến trúc của Data Warehousing

Kiến trúc của Data Warehousing

Các loại Data Warehouse phổ biến hiện nay

Yêu cầu về việc lưu trữ dữ liệu tăng lên khi các hệ thống máy tính trở nên phức tạp hơn và lượng thông tin cần xử lý ngày càng lớn. Có ba loại chính của Kho dữ liệu (Data Warehouse) là:

Enterprise Data Warehouse - EDW

Là một trung tâm lưu trữ dữ liệu, nó tạo ra một phương tiện thống nhất để sắp xếp và hiển thị dữ liệu, hỗ trợ quá trình ra quyết định trên toàn bộ doanh nghiệp. Ngoài ra, EDW cũng cung cấp khả năng phân loại dữ liệu theo các chủ đề và quản lý quyền truy cập dựa trên các chủ đề đã được phân loại.

Operational Data Store - ODS

Hoạt động chủ yếu trong việc lưu trữ thông tin cần thiết khi cả kho dữ liệu và hệ thống OLTP không đáp ứng được nhu cầu báo cáo của tổ chức. Trong hệ thống ODS, dữ liệu được cập nhật theo thời gian thực, làm cho nó trở thành lựa chọn phổ biến cho các hoạt động thông thường như việc lưu trữ hồ sơ của nhân viên.

Data Mart

Data Mart là một phần con của kho dữ liệu, được tạo ra đặc biệt để phục vụ cho một lĩnh vực kinh doanh cụ thể như bán hàng, tài chính, hoặc quản lý bán hàng. Trong mô hình này, Data Mart có thể tồn tại như một kho dữ liệu độc lập, có khả năng thu thập dữ liệu trực tiếp từ các nguồn tương ứng với lĩnh vực đó.

>>>Xem thêm: Quản lý tồn kho tối thiểu

Các thành phần của kho dữ liệu là gì?

Dưới đây chúng tôi sẽ liệt kê cho bạn 4 thành phần chính của Data Warehouse như sau:

Quản lý tải

Quản lý tải, còn được gọi là thành phần trước, đảm nhiệm trách nhiệm thực hiện toàn bộ quá trình trích xuất và tải dữ liệu vào kho dữ liệu. Các hoạt động này bao gồm các bước chuyển đổi để chuẩn bị dữ liệu trước khi đưa vào kho dữ liệu.

Quản lý kho

Quản lý kho thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến quản lý dữ liệu trong kho, nó bao gồm phân tích dữ liệu để đảm bảo tính nhất quán, tạo chỉ mục và chế độ xem, tạo ra các trạng thái không chuẩn hóa. Ngoài ra, nó tổng hợp, chuyển đổi và hợp nhất dữ liệu nguồn, đồng thời lưu trữ dữ liệu dự phòng và thực hiện quá trình sao lưu.

Quản lý trình truy vấn 

Trình Quản lý Truy vấn, còn được gọi là thành phần phụ trợ, đảm nhận các hoạt động liên quan đến quản lý các truy vấn của người dùng. Chức năng của thành phần kho dữ liệu này bao gồm việc xử lý các truy vấn trực tiếp đến các bảng thích hợp và lập lịch thực hiện các truy vấn.

Công cụ truy cập người dùng cuối 

Phân loại này bao gồm năm nhóm chính: Báo cáo dữ liệu, công cụ EIS, công cụ OLAP, công cụ phát triển ứng dụng, công cụ khai thác dữ liệu.

Xu hướng của Data Warehouse trong tương lai mà bạn nên biết 

Công nghệ Data Warehouse đang liên tục phát triển, được thúc đẩy bởi sự tiến bộ trong xử lý, lưu trữ và phân tích dữ liệu. Dưới đây là một số xu hướng trong tương lai của lĩnh vực Data Warehouse:

 • Tích hợp dữ liệu theo thời gian thực: Với sự gia tăng của nhu cầu thông tin chi tiết theo thời gian thực, Data Warehouse đang tiến bộ để hỗ trợ tích hợp dữ liệu gần thời gian thực nhất có thể. Công nghệ trực tuyến và cơ chế thay đổi trong việc thu thập dữ liệu cho phép nhập dữ liệu ngay lập tức khi chúng được tạo ra.
 • Data Warehouse đóng trên nền tảng đám mây: Data Warehouse dựa trên đám mây mang lại khả năng mở rộng, sự linh hoạt và hiệu quả chi phí. Nhiều tổ chức đang áp dụng cơ sở hạ tầng đám mây cho nhu cầu của Data Warehouse, từ đó tận dụng được những lợi ích của công nghệ điện toán đám mây.
 • Phân tích tiên tiến và trí tuệ nhân tạo (AI): Data Warehouse ngày càng trí tuệ hóa hơn, kết hợp các khả năng phân tích tiên tiến và Trí tuệ Nhân tạo. Các thuật toán học máy và phân tích dự đoán giúp các tổ chức khám phá những mẫu ẩn và thu thập thông tin chuyên sâu mang tính dự đoán từ dữ liệu của họ.
 • Ảo hóa Dữ liệu: Data Warehouse ảo giảm thiểu việc sao chép dữ liệu và tạo ra chế độ xem thống nhất về dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau. Phương pháp này giúp giảm sự dư thừa dữ liệu và đơn giản hóa quá trình quản lý dữ liệu.
 • Tự động hóa Data Warehouse: Các công cụ và framework tự động hóa ngày càng xuất hiện để tối ưu hóa quá trình phát triển, triển khai, và bảo trì Data Warehouse. Các công cụ này tự động hóa các nhiệm vụ lặp đi lặp lại, giảm thiểu thời gian phát triển và tăng cường năng suất.

Xu hướng của Data Warehouse trong tương lai 

Xu hướng của Data Warehouse trong tương lai 

Ứng dụng của Data Warehouse trong đời sống 

Dữ liệu lớn hiện nay đã trở thành một yếu tố quan trọng trong triển khai lưu trữ dữ liệu và kinh doanh thông minh trong nhiều ngành. Dưới đây là một số ví dụ về việc lưu trữ dữ liệu trong các lĩnh vực khác nhau, xem đó như là một phần không thể thiếu trong các hoạt động hàng ngày của họ.

Ứng dụng trong lĩnh vực đầu tư và bảo hiểm 

Data Warehouse thường xuyên được áp dụng để phân tích xu hướng của khách hàng và thị trường, cũng như các mẫu dữ liệu khác trong lĩnh vực đầu tư và bảo hiểm. Cụ thể, thị trường ngoại hối và thị trường chứng khoán là hai phân khúc quan trọng, nơi kho dữ liệu đóng vai trò quan trọng do sự khác biệt nhỏ có thể dẫn đến tổn thất đáng kể trên diện rộng. Trong những lĩnh vực này, việc chia sẻ Data Warehouse là phổ biến và được tập trung vào việc truyền dữ liệu theo thời gian thực.

Ứng dụng trong hệ thống bán lẻ

Data Warehouse thường được áp dụng chủ yếu trong lĩnh vực bán lẻ để theo dõi và quản lý việc phân phối và tiếp thị. Nó giúp theo dõi thông tin về các mặt hàng, kiểm tra chính sách giá, theo dõi các giao dịch khuyến mại, và phân tích xu hướng mua sắm của khách hàng. Trong ngành bán lẻ, việc kết hợp Data Warehouse với hệ thống Enterprise Data Warehouse (EDW) là phổ biến để đáp ứng nhu cầu dự báo và Business Intelligence (BI).

Ứng dụng trong hệ thống chăm sóc sức khỏe

Data Warehouse được ứng dụng để dự báo kết quả, tạo báo cáo điều trị và chia sẻ thông tin với các đối tác như nhà cung cấp bảo hiểm, các tổ chức nghiên cứu và các đơn vị y tế khác trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Hệ thống Enterprise Data Warehouse (EDW) đóng vai trò quan trọng trong cơ sở hạ tầng chăm sóc sức khỏe, vì thông tin cập nhật và mới nhất về điều trị đóng một vai trò quan trọng trong quá trình chăm sóc bệnh nhân.

Tóm lại, Data Warehouse là một công cụ mạnh mẽ để quản lý dữ liệu và ra quyết định hiệu quả. Bằng cách tập trung dữ liệu, tích hợp các nguồn đa dạng và cho phép phân tích nâng cao, các tổ chức có thể khám phá những hiểu biết có giá trị và đạt được lợi thế cạnh tranh. Nếu bạn thấy bài viết này hay, hãy theo dõi Phần mềm kế toán & Quản lý kinh doanh CrystalBooks để đoán đọc những kiến thức bổ ích nhất nhé!

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY THIÊN

 • Địa chỉ: 12/17 Đào Duy Anh, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Điện thoại: 028 3848 997

Nổi bật

Xem thêm

Tawk.to Widget
(+84.28) 3848-99-75