Phần mềm Kế toán & Quản lý kinh doanhBáo giá
 • Gói nền tảng
 • Kế toán

  Thương mại

  Online

 • 2 người dùng
 • 3.000.000
  đ/năm

 • MUA NGAY
 •  
 • Gói mở rộng
 • Kế toán

  Thương mại

  Online

 • 4 người dùng
 • 4.600.000
  đ/năm

 • MUA NGAY
 •  
 • Gói không giới hạn
 • Kế toán

  Thương mại

  Online

 • 6 người dùng
 • 5.700.000
  đ/năm

 • MUA NGAY
 • Thêm 1 người dùng
 • +1.200.000 đ/năm
 •  

FAQ

Số người dùng là gì?

Số người dùng là số lượng người dùng cùng đăng nhập vào dữ liệu tại một thời điểm.

Bạn cài được phần mềm trên nhiều máy. Với số lượng 2 người dùng đồng thời, Bạn có thể đăng ký thuê bao gói tiết kiệm nhất của CrystalBooks là gói 2 người dùng. Với gói này cho phép Bạn cùng 1 thời điểm, tối đa có đến 2 người dùng đồng thời làm việc trên cùng 1 dữ liệu.

Công ty tôi muốn cài 2 dữ liệu cho kế toán thuế và kế toán quản trị thì có phải đăng ký và tính thêm phí không?

Bạn có thể báo nhân viên hỗ trợ CrystalBooks khởi tạo thêm một dữ liệu mới (có cùng mã số thuế công ty với dữ liệu đầu tiên) để dùng cho kế toán quản trị ngay tại thời điểm cài đặt phần mềm ban đầu và được hỗ trợ không tính phí.

Tôi muốn cài phần mềm thêm vào laptop thỉnh thoảng đem về nhà làm có được không?

Bạn có thể cài phần mềm kế toán CrystalBooks vào bất cứ máy tính nào để làm việc với dữ liệu kế toán đã được đăng ký.

Tôi muốn đăng ký mua bản quyền CrystalBooks thì làm thế nào?

Để đăng ký CrystalBooks, bạn cần phải tải về và cài đặt Phần mềm bằng đường dẫn Tải về CrystalBooks. Sau khi đăng nhập vào phần mềm, bạn có thể làm theo các bước đăng ký tại Hướng dẫn đăng ký phần mềm.

Tawk.to Widget
(+84.28) 3848-99-75