Phần mềm Kế toán & Quản lý kinh doanhTin tứcTin tức Kinh doanh

Hộ kinh doanh là gì?

Hộ kinh doanh là một trong những mô hình kinh doanh phổ biến hiện nay. Hộ kinh doanh không phải là doanh nghiệp và cũng có các các quy định pháp luật riêng. Vậy hộ kinh doanh là gì, có những quy định gì liên quan, cũng như so với công ty thì hai mô hình này khác nhau như thế nào? Cùng chúng tôi đọc bài viết sau đây để hiểu rõ hơn nhé!

Hộ kinh doanh là gì?

Hiện nay khái niệm về hộ kinh doanh chưa được nêu rõ, tuy nhiên tại khoản 1 Điều 79 Nghị định 01/2021/NĐ-CP có quy định: Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ.

Chủ hộ kinh doanh cần điều kiện gì?

Chủ hộ kinh doanh là cá nhân đăng ký kinh doanh; hoặc người được các thành viên hộ gia đình ủy quyền làm đại diện hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.

Điều kiện về chủ thể khi thành lập hộ kinh doanh cá thể quy định tại điều 66 Nghị định 78/2015/NĐ-CP

  • Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
  • Chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh trong phạm vi toàn quốc.

Các loại thuế hộ kinh doanh?

Theo quy các định hiện nay có 3 loại thuế chính hộ kinh doanh phải nộp là: Lệ phí (thuế) môn bài, thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Ngoài ra, hộ kinh doanh cá thể còn có thể phải nộp thuế bảo vệ môi trường, thuế tài nguyên… nếu kinh doanh hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế của các luật này.

Địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh

Theo Điều 86 Nghị định 01/2021/NĐ-CP thì:

  • Địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh là nơi hộ kinh doanh thực hiện hoạt động kinh doanh.
  • Một hộ kinh doanh có thể hoạt động kinh doanh tại nhiều địa điểm nhưng phải chọn một địa điểm để đăng ký trụ sở hộ kinh doanh và phải thông báo cho Cơ quan quản lý thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các địa điểm kinh doanh còn lại.

So sánh hộ kinh doanh và công ty

Có nhiều tiêu chí để so sánh giữa hộ kinh doanh và công ty, tuy nhiên có một vài tiêu chí quan trọng thể hiện sự khác nhau giữa hai mô hình này như sau:

Tiêu chí Công ty, doanh nghiệp Hộ Kinh doanh
Tính pháp nhân Có tư cách pháp nhân, con dấu độc lập Không có tư cách pháp nhân, không có con dấu, chỉ có giấy phép kinh doanh
Ngành nghề kinh doanh Không giới hạn số lượng ngành, nghề đăng ký kinh doanh Giới hạn số lượng ngành, nghề đăng ký kinh doanh, ví dụ như không được đăng ký ngành nghề xuất - nhập khẩu
Nghĩa vụ thuế Kê khai và nộp bốn loại thuế chính là: Phí môn bài, thuế giá trị gia tăng, Thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân Kê khai và nộp ba loại thuế chính là: Phí môn bài, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân
Hóa đơn VAT

Được xuất hóa đơn giá trị gia tăng (VAT), và được khấu trừ thuế

Không được xuất hóa đơn giá trị gia tăng VAT mà chỉ được xuất hóa đơn bán hàng. Và không được khấu trừ thuế giá trị gia tăng
Chế độ kế toán Chủ yếu thực hiện chế độ kế toán theo thông tư 133/2016/TT-BTC; hoặc thông tư 200/2014/TT-BTC Hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai thì thực hiện chế độ kế toán theo thông tư 88/2021/TT-BTC. Các hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai khác thì không bắt buộc.

Hỏi đáp

Widget is loading comments...

Nổi bật

Xem thêm

Tawk.to Widget
(+84.28) 3848-99-75