ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

CRYSTALBOOKS

Nội dung dưới đây chính là thỏa thuận pháp lý giữa Khách hàng với Công ty Cổ phần Thủy Thiên (về sau gọi tắt là “TTSOFT”), quy định các điều khoản trong việc Khách hàng sử dụng Phần mềm kế toán CrystalBooks. Thỏa thuận này cũng là Hợp đồng thể hiện sự đồng ý thực hiện giao dịch dưới hình thức giao dịch điện tử giữa Khách hàng và TTSOFT. Khách hàng xác nhận rằng các điều khoản này sẽ được áp dụng khi Khách hàng lựa chọn sử dụng CrystalBooks, đã đồng ý với mọi điều khoản của Thỏa thuận và được xem như Khách hàng và TTSOFT đã ký kết thỏa thuận.

Điều 1. Đặt hàng và chấp nhận đơn hàng

 • TTSOFT có thể từ chối đơn đặt hàng của khách hàng mà không phải chịu trách nhiệm gì nếu như không có khả năng đáp ứng. Trong trường hợp này, TTSOFT sẽ hoàn lại khoản mà khách hàng đã trả trước cho sản phẩm (nếu có).
 • Đơn đặt hàng được tính là hợp lệ cần có xác nhận việc thực hiện đơn đặt hàng của TTSOFT.

Điều 2. Thời hạn và phương thức thanh toán

 • Thanh toán toàn bộ giá trị đơn đặt hàng bằng tiền mặt tại văn phòng TTSOFT hoặc chuyển khoản theo thông tin TTSOFT cung cấp. Mọi chi phí liên quan đến việc chuyển khoản do khách hàng chịu.
 • Trường hợp giá trị trên đơn đặt hàng được tính theo chương trình bán hàng ưu đãi của TTSOFT, nếu khách hàng không thực hiện thanh toán đúng thời hạn của chương trình thì TTSOFT có quyền từ chối tiếp tục thực hiện đơn hàng và sẽ gửi thông báo hủy đơn đặt hàng cho khách hàng.

Điều 3. Thời gian và phương thức thực hiện

 1. Thời gian thực hiện
  • Không quá 08 ngày làm việc kể từ khi nhận được thanh toán của khách hàng.
  • Đối với các đơn đặt hàng bổ sung chức năng, thời gian thực hiện sẽ được TTSOFT thông báo sau khi phân tích yêu cầu của khách hàng.
  • Đơn hàng tự động nghiệm thu ngay sau khi khách hàng thanh toán.
 2. Phương thức thực hiện
  • Trực tiếp tại văn phòng của khách hàng (khu vực TP.HCM hoặc Hà Nội) hoặc văn phòng của TTSOFT.
  • Gián tiếp thông qua các phương tiện làm việc từ xa qua Internet, điện thoại.
  • Các hình thức hỗ trợ người dùng khác theo chính sách của TTSOFT.

Điều 4. Hỗ trợ sử dụng

 1. Khi có nhu cầu hỗ trợ, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với bộ phận hỗ trợ của TTSOFT theo thông tin sau:
  • Gửi câu hỏi về địa chỉ email: hoivadap@ttsoft.com.vn.
  • Gọi vào đường dây nóng: 0909 105 207 - 0909 246 704 từ 09h00 - 12h00 và 14h00 - 17h00 vào thứ 7
  • Gọi vào số điện thoại: 028. 3848 9975 từ 08h00 đến 17h00 vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.
 2. Nội dung hỗ trợ
  • Cài đặt, hướng dẫn sử dụng phần mềm.
  • Tư vấn & trợ giúp: xây dựng hệ thống tài khoản, màn hình nghiệp vụ, hệ thống chứng từ, sửa mẫu in, hệ thống báo cáo, … hỗ trợ thiết lập các quy trình nghiệp vụ kế toán quan trọng như: tài sản cố định, phân bổ chi phí, kế toán giá thành, báo cáo thuế, … cho phù hợp với đặc điểm kinh doanh của khách hàng.
  • Xử lý sai lệch số liệu và các trục trặc xảy ra trong quá trình sử dụng do thao tác người dùng.
  • Hướng dẫn cách khôi phục hoạt động của phần mềm sau các sự cố phần cứng, sự cố mạng, virus.
  • Các công việc khác giúp khách hàng áp dụng phần mềm vào công tác kế toán.
 3. Thời gian hỗ trợ sử dụng là thời gian đăng ký sử dụng phần mềm với đơn hàng thanh toán theo năm, và là một năm với đơn hàng thanh toán một lần.

Điều 5. Bảo hành

 1. Thời gian bảo hành phần mềm là thời gian đăng ký sử dụng phần mềm với đơn hàng thanh toán theo năm, và là một năm với đơn hàng thanh toán một lần.
 2. Trong thời gian bảo hành, TTSOFT sẽ khắc phục bất kỳ hư hỏng, trục trặc hoặc lỗi kỹ thuật của phần mềm.
 3. Khách hàng tự bảo quản mã quyền sử dụng đã được TTSOFT cấp. TTSOFT có quyền từ chối dịch vụ nếu khách hàng cung cấp cho người khác.

Điều 6. Giải quyết tranh chấp

Bất kỳ tranh chấp nào có liên quan đến giao dịch giữa TTSOFT và khách hàng theo đơn đặt hàng này sẽ được ưu tiên giải quyết thông qua thương lượng giữa hai bên trong vòng tối đa 30 ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp. Trong trường hợp thương lượng không thành, tranh chấp sẽ được xử lý bởi luật pháp và tòa án tại nơi đặt trụ sở chính của TTSOFT. Phán quyết của tòa án sẽ là quyết định cuối cùng và ràng buộc cả hai bên. Tổng giá trị bồi thường (nếu có) không vượt quá 03 (ba) lần tổng giá trị thanh toán của đơn đặt hàng này. Các chi phí kiểm tra, xác minh và lệ phí tòa án do bên có lỗi chịu.

CRYSTALBOOKS ONLINE

Nội dung dưới đây chính là thỏa thuận pháp lý giữa Khách hàng với Công ty Cổ phần Thủy Thiên (về sau gọi tắt là “TTSOFT”), quy định các điều khoản trong việc Khách hàng sử dụng Phần mềm kế toán CrystalBooks Online. Thỏa thuận này cũng là Hợp đồng thể hiện sự đồng ý thực hiện giao dịch dưới hình thức giao dịch điện tử giữa Khách hàng và TTSOFT. Khách hàng xác nhận rằng các điều khoản này sẽ được áp dụng khi Khách hàng lựa chọn sử dụng CrystalBooks Online, đã đồng ý với mọi điều khoản của Thỏa thuận và được xem như Khách hàng và TTSOFT đã ký kết thỏa thuận.

Điều 1. Sao lưu cơ sở dữ liệu

 1. TTSOFT có trách nhiệm sao lưu dữ liệu khách hàng theo lịch sao lưu định kỳ hằng ngày và ưu tiên thực hiện vào thời điểm ban đêm khi hệ thống không có người truy cập vào.
 2. TTSOFT chỉ lưu trữ 02 (hai) bản sao lưu dự phòng gần nhất trên hệ thống lưu trữ.

Điều 2. Tạm dừng, ngưng cung cấp

 1. Trong trường hợp Khách hàng muốn tạm dừng hoặc ngưng sử dụng CrystalBooks Online, Khách hàng phải thông báo cho TTSOFT bằng email. Ngay sau khi nhận được yêu cầu, TTSOFT sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết để tạm dừng hoặc ngưng cung cấp CrystalBooks Online.
 2. TTSOFT có quyền tạm dừng hoặc ngưng cung cấp CrystalBooks Online trong các trường hợp sau:
  • Thực hiện theo lệnh hoặc theo yêu cầu của Cơ quan Thuế hoặc Cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước.
  • Khách hàng đã hết hạn thuê bao sử dụng CrystalBooks Online.
  • Khách hàng vi phạm bất kỳ điều khoản nào của thỏa thuận này.
  • Để phục vụ việc bảo trì, nâng cấp, sửa lỗi hoặc để khắc phục, phòng ngừa các sự cố về an ninh thông tin hoặc theo yêu cầu từ bộ phận kỹ thuật TTSOFT.
 3. TTSOFT không chịu trách nhiệm duy trì việc lưu trữ dữ liệu Khách hàng trên hệ thống lưu trữ và không chịu trách nhiệm với bất kỳ sai sót, mất mát về dữ liệu Khách hàng kể từ thời điểm tạm dừng hoặc ngưng cung cấp CrystalBooks Online.

Điều 3. Bảo mật thông tin khách hàng

 1. TTSOFT chịu trách nhiệm thực hiện và duy trì các biện pháp kỹ thuật để bảo vệ cho tính bảo mật, toàn vẹn đối với dữ liệu Khách hàng.
  • Không sửa đổi dữ liệu Khách hàng mà không có sự đồng ý của Khách hàng hoặc không phải vì mục đích khắc phục lỗi hay sự cố.
  • Không tiết lộ dữ liệu Khách hàng trừ trường hợp phải tuân theo quy định của pháp luật hoặc được Khách hàng ủy quyền/ cho phép truyền tải dữ liệu cho bên thứ ba.
 2. Khách hàng chịu trách nhiệm đảm bảo bí mật thông tin tài khoản người dùng truy cập vào dữ liệu của Khách hàng để tránh các trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra.
 3. Khách hàng chịu trách nhiệm đối với toàn bộ các hoạt động thực hiện bởi các tài khoản người dùng của Khách hàng và có trách nhiệm thông báo ngay với TTSOFT về các truy cập trái phép.
 4. TTSOFT không chịu trách nhiệm về các thất thoát dữ liệu, bí mật thông tin của Khách hàng do Khách hàng/ nhân viên/ bên tư vấn của Khách hàng vô tình hoặc cố ý gây ra hoặc do Khách hàng tự chia sẻ cho bên thứ ba.
 5. TTSOFT không chịu bất cứ trách nhiệm nào liên quan đến các tổn hại gây ra bởi người dùng của Khách hàng, bao gồm các cá nhân không có quyền truy cập vào dữ liệu vẫn có thể lấy được quyền truy cập do lỗi máy tính hoặc hệ thống mạng của Khách hàng.

Điều 4. Miễn trừ trách nhiệm pháp lý

 1. TTSOFT không cam đoan, tuyên bố, hoặc bảo đảm rằng việc Khách hàng sử dụng CrystalBooks Online sẽ không bị gián đoạn hoặc không bị lỗi trong quá trình sử dụng.
 2. Với các sự cố hoặc nâng cấp từ hệ thống của Đối tác thứ ba, thời gian khắc phục, nâng cấp sẽ theo thông báo của Đối tác thứ ba. TTSOFT sẽ theo dõi, hối thúc Đối tác thứ ba và khôi phục lại việc sử dụng CrystalBooks Online ngay khi có thể.
 3. Trong bất cứ trường hợp nào, TTSOFT sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ các thiệt hại, hậu quả nào trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, hoặc mang tính chất trừng phạt cho các thiệt hại do mất doanh thu, lợi nhuận, lợi thế kinh doanh, ngừng việc, mất mát dữ liệu từ hậu quả của:
  • Việc khách hàng sử dụng hoặc không thể sử dụng CrystalBooks Online.
  • Việc truy cập không được phép hoặc biến đổi các dữ liệu không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của TTSOFT.
  • Việc xóa, hư hỏng, hoặc không lưu trữ dữ liệu làm việc.
  • Do dịch vụ của Đối tác thứ ba gặp sự cố hoặc nâng cấp hệ thống.
  • Các tuyên bố hay hành vi của bất kỳ bên thứ ba nào đối với CrystalBooks Online.

Điều 5. Điều khoản chung

 1. Thỏa thuận này được giải thích và điều chỉnh theo pháp luật Việt Nam.
 2. TTSOFT có quyền sửa đổi, bổ sung các điều khoản trong Thỏa thuận sử dụng và được công bố trên website https://www.crystalbooks.vn/
 3. Hai Bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản đã đề cập trong Thỏa thuận, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh hai Bên kịp thời thông báo cho nhau để cùng giải quyết./.

 

Tawk.to Widget
(+84.28) 3848-99-75