Phần mềm Kế toán & Quản lý kinh doanhHỗ trợBán hàngThiết lập

Phân loại và định khoản các nghiệp vụ kế toán bán hàng

TTSOFT® Pro Accounting hỗ trợ bạn phân loại các nghiệp vụ kế toán bán hàng thực tế phát sinh trong công ty và thiết lập định khoản phù hợp với từng nghiệp vụ. Phân loại và thiết lập định khoản trước cho từng nghiệp vụ sẽ giúp cho việc lập và ghi sổ các hóa đơn bán hàng được nhanh, chính xác, loại bỏ hoàn toàn các sai sót do hạch toán thủ công.

Phân loại và định khoản các nghiệp vụ bán hàng trong TTSOFT® Pro Accounting

1. Bán hàng ghi công nợ

Hạch toán các hóa đơn bán hàng hóa cho khách hàng trong nước.

 • Nợ 1311  -  5111,5112, 33311 (Doanh thu & Thuế GTGT phải nộp)
 • Nợ 6321,6322  -  155,1561 (Giá vốn hàng bán)

2. Bán hàng thu tiền mặt

Hạch toán các hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ thu tiền mặt.

 • Nợ 1111  -  5111,5112, 33311 (Doanh thu & Thuế GTGT phải nộp)
 • Nợ 6321,6322  -  155,1561 (Giá vốn hàng bán)

3. Bán hàng xuất khẩu

Hạch toán các hóa đơn xuất khẩu

 • Nợ 1311 - 5111, 5112 (Doanh thu xuất khẩu & Thuế suất 0%)
 • Nợ 6321,6322 - 155,1561,157  (Giá vốn hàng bán)

4. Nhượng bán vật tư, công cụ, phụ tùng

Hạch toán các hóa đơn xuất bán vật tư (nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu ..), công cụ dụng cụ và các phụ tùng tồn kho 152, 153

 • Nợ 1311 - 5118,33311 (Doanh thu khác & Thuế GTGT phải nộp)
 • Nợ 6328 - 152,153 (Giá vốn)

5. Bán thanh lý TSCĐ

Hạch toán các hóa đơn bán thanh lý TSCĐ

 • Nợ 1312 - 7111,33311 (Thu nhập từ thanh lý & Thuế GTGT phải nộp)  

6. Điều chỉnh hóa đơn (+)

Hạch toán các hóa đơn điều chỉnh tăng giá trị thành tiền, không tăng số lượng

 • Nợ 1311 - 5111,5112,33311 > Nhập giá trị dương (Doanh thu & Thuế GTGT phải nộp)

7. Điều chỉnh hóa đơn (-)

Hạch toán các hóa đơn điều chỉnh giảm giá trị thành tiền, không giảm số lượng, bút toán âm

 • Nợ 1311 - 5111,33311 (Giảm doanh thu & Thuế GTGT phải nộp)

8. Điều chỉnh hóa đơn (-) bút toán đảo

Hạch toán các hóa đơn điều chỉnh giảm giá trị thành tiền, không giảm số lượng, bút toán dương

 • Nợ 5111, 33311 - 1311 > Nhập giá trị dương (Giảm doanh thu & Thuế GTGT phải nộp)

9. Xuất hàng mẫu, quảng cáo, khuyến mại

Hạch toán các hóa đơn xuất hàng mẫu, quảng cáo, khuyến mại

 • Nợ 6418 - 5111,5112, 33311           
 • Nợ 6321,6322 - 155,1561            

10. Xuất bán tại cửa hàng, đại lý

Hạch toán các hóa đơn bán hàng tại các cửa hàng, đại lý ký gửi (bán hàng gửi bán)

 • Nợ 1311 - 5111,5112, 33311 (Doanh thu & Thuế GTGT phải nộp)
 • Nợ 6321,6322  -  157 (Giá vốn hàng bán)

11. Xuất hàng cho, biếu, tặng

Hạch toán hàng cho, biếu, tặng, thanh toán từ nguồn quỹ phúc lợi)

 • Nợ 3532 - 5111,5112, 33311 (Doanh thu & Thuế GTGT phải nộp)
 • Nợ 6321,6322 - 155, 156 (Giá vốn)

12. Bàn giao dịch vụ, công trình xây lắp

Hạch toán các hóa đơn dịch vụ, hóa đơn xây lắp

 • Nợ 1311 - 5112,5113, 33311 (Doanh thu & Thuế GTGT phải nộp)

13. Doanh thu chưa thực hiện

Doanh nghiệp xuất kho bán hàng nhưng chưa xuất hóa đơn

 • Nợ 1311 - 3387 (Doanh thu chưa thực hiện)

14. Kết chuyển doanh thu chưa thực hiện

Doanh nghiệp xuất hóa đơn cho khoản doanh thu chưa thực hiện trước đó

 • Nợ 3387 - 5111 (Doanh thu)
 • Nợ 1311 - 33311  (Thuế GTGT phải nộp)

15. Xuất trả NCC

Hạch toán hóa đơn xuất trả lại hàng mua cho nhà cung cấp, hóa đơn hiển thị bảng kê bán ra

 • Nợ 3311 - 152,153,1561,33311 (Giảm tiền hàng & Tăng thuế GTGT phải nộp)

16. Xuất trả NCC - ĐC thuế đầu vào

Hạch toán hóa đơn xuất trả lại hàng mua cho nhà cung cấp, hóa đơn hiển thị bảng kê mua vào

 • Nợ 3311 - 152,153,1561,1331 (Giảm tiền hàng & Giảm thuế GTGT đầu vào)

17. Xuất trả hàng mua chưa hóa đơn

Xuất trả hàng mua nhưng trước đó người bán chưa xuất hóa đơn

 • Nợ 3311 - 152,153,1561 (Giảm tiền hàng)
 

Thiết lập định khoản cho các nghiệp vụ

Bạn có thể thay đổi thiết lập định khoản cho các nghiệp vụ của Hóa đơn bán hàng theo yêu cầu cụ thể của công ty.

Tương tự Thiết lập định khoản cho nghiệp vụ mua hàng.

Hỏi đáp

Widget is loading comments...

Liên quan

Xem thêm

Bạn cần hỗ trợ thêm?

 • Cộng đồng

  Đông và vui, cùng giao lưu và trao đổi với Cộng đồng sử dụng TTSOFT trên facebook nhé. 

 • Nhân viên hỗ trợ

  Bạn cần trợ giúp, chúng tôi luôn sẵn sàng! Hãy chat với chúng tôi để được hỗ trợ trực tiếp và nhanh nhất nhé.

 • Email

  Bạn có yêu cầu hay đóng góp cho TTSOFT? Hãy email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ hồi âm bạn ngay khi có thể.

Tawk.to Widget
(+84.28) 3848-99-75