Phần mềm Kế toán & Quản lý kinh doanhHỗ trợTSCĐ và CCDCThiết lập

Danh mục Tài sản

Quản lý các nhóm TSCĐ và CCDC.

Màn hình quản lý tài sản cố định

Nhóm Tài sản

TTSOFT® Pro Accounting kết hợp theo dõi TSCĐ và CCDC trên cùng một màn hình và được phân loại thành nhiều nhóm khác nhau.

 • 211x. TSCĐ hữu hình
 • 212x. TSCĐ hữu hình thuê tài chính
 • 213x. TSCĐ vô hình
 • 217. Bất động sản đầu tư
 • Công cụ dụng cụ (Gồm 2 nhóm 1422. CCDC (ngắn hạn) và 2422.CCDC (dài hạn) - chế độ kế toán 48. Hoặc 2422.CCDC - TT200/ TT133)

Thông tin Tài sản trong nhóm

Danh mục TSCĐ có bộ lọc tình trạng hiển thị của TSCĐ và CCDC. Bao gồm các tình trạng: Đang theo dõi / Dừng theo dõi / Tất cả. Mặc định danh mục TSCĐ mở ra sẽ ở tình trạng Đang theo dõi. Người dùng có thể tùy chọn lọc tình trạng để xem thêm các TSCĐ (CCDC) Dừng theo dõi hoặc xem Tất cả.

Danh mục TSCĐ cho phép theo dõi tình trạng của từng TSCĐ (CCDC) tại thời điểm hiện tại.

 • 0.Chưa ghi tăng : Các tài sản chưa có nghiệp vụ mua TSCĐ hoặc ghi tăng từ XDCB
 • 1.Đang khấu hao : Các tài sản đang trong thời gian khấu hao.
 • 8.Đã hết khấu hao : Các tài sản đã hết thời gian khấu hao tính đến hiện tại
 • 9.Đã thanh lý : Các tài sản đã có nghiệp vụ thanh lý

Danh mục TSCĐ và CCDC cũng cho phép theo dõi một số thông tin của TSCĐ (CCDC).

 • Giá mua
 • Ngày mua
 • Thời gian khấu hao
 • Bộ phận sử dụng - Thời điểm khấu hao

Ngoài ra, màn hình danh mục Tài sản cố định và CCDC có hỗ trợ kiểm soát các lỗi của Thẻ tài sản bằng biểu tượng  ở cột cuối màn hình.

Một số lỗi cơ bản người dùng hay gặp: tài khoản phân bổ chi phí (154, 627) có theo dõi đối tượng và chưa thực hiện khai chi tiết phân bổ khấu hao trong Thẻ tài sản hoặc người dùng có khai báo chi tiết phân bổ nhưng tháng bắt đầu phân bổ khác tháng ghi tăng tài sản cố định, công cụ dụng cụ.

Chức năng quản lý Tài sản

Tạo mã Tài sản mới

Khi mua mới, nhận bàn giao TSCĐ (CCDC) từ XDCB...

 1. Bấm nút +Thêm TS mới
 2. Trên màn hình Thêm Tài sản mới, khai báo các thông tin sau:
  • Nhóm Tài sản: Chọn nhóm TS phù hợp khi thêm mới một tài sản. Phần mềm hạch toán vào tài khoản tương ứng
  • Mã tài sản
  • Đơn vị tính
  • Số tháng khấu hao: Thời gian khấu hao (tính theo tháng)
  • Thời điểm khấu hao: Ngày bắt đầu khấu hao 
  • Mục đích sử dụng: Chọn bộ phận sử dụng để phân bổ chi phí khấu hao.
  • Chủng loại: Quản lý theo chủng loại của TSCĐ/CCDC nếu có
  • Không KH khi ghi tăng: Tích chọn vào TSCĐ trong trường hợp không khấu hao khi ghi tăng

Bước 3 . Lưu

Tạo nhiều mã tài sản tương tự nhau: Bấm nút Sao chép trên màn hình Thêm Tài sản mới.

Thêm nhanh tài sản: Bấm nút Thêm trên màn hình Thêm Tài sản mới.

 • Cần khai báo đúngđủ thông tin về Tài sản. Sau khi ghi tăng, thông tin về tài sản sẽ được khóa lại và chỉ thay đổi được trong 1 số trường hợp theo quy định.
 • Tài sản sau khi khai báo dùng để ghi tăng TSCĐ, ở danh mục quản lý TSCĐ và CCDC, tài sản được IN ĐẬMXẾP TRÊN CÙNG, có tình trạng 0. Chưa ghi tăng để kế toán dễ dàng kiểm soát được TS và theo dõi khấu hao. Trường hợp Tài sản không ghi tăng, người dùng nên XÓA đi.
 • Danh mục TSCĐ (CCDC) hỗ trợ đọc dữ liệu từ file Excel theo mẫu chuẩn trên phần mềm.

Không khấu hao khi ghi tăng: Ở màn hình thêm mới TS, nếu có tích chọn vào mục Không khấu hao khi ghi tăng, Tài sản sẽ không tự động trích khấu hao ngay khi lập Phiếu hóa đơn mua hàng > nghiệp vụ Nhập TSCĐ và ghi tăng. Khi nào cần thực hiện khấu hao TS, lập phiếu Ghi tăng cho TS đó.

Thiết lập Tài khoản

Thiết lập các tài khoản để phát sinh các nghiệp vụ tự động.

 1. Trên màn hình Quản lý TSCĐ và CCDC > Bấm nút Thiết lập
 2. Khai báo các tài khoản để phát sinh bút toán tự động
  • Ngoại trừ tài khoản nguyên giá TSCĐ và tài khoản hao mòn được khai báo trên Thẻ tài sản, TTSOFT® Pro Accounting cho phép khai báo các tài khoản đối ứng trong cặp bút toán nghiệp vụ TSCĐ.
  • Các bút toán này sẽ tự động phát sinh dựa trên khai báo trên màn hình Thêm tài sản hoặc màn hình Thẻ Tài sản.
   • (1) Tài khoản chi phí phân bổ khấu hao
   • (2) Tài khoản ghi tăng TSCĐ & CCDC
   • (3) Tài khoản ghi bút toán thanh lý
   • (4) Tài khoản ghi bút toán điều chỉnh.
  • Khai báo tài khoản và các đối tượng tương ứng trên cột Tài khoảnĐối tượng.

Các tiện ích màn hình quản lý Danh mục TSCĐ và CCDC

Bấm chuột phải vào màn hình quản lý Danh mục TSCĐ và CCDC, có các tiện ích sau:

Màn hình quản lý tài sản cố định

 • Cập nhật nhanh thông tin TSCĐ & CCDC: hỗ trợ thay đổi nhanh các thông tin Chủng loại, ĐVT, VAT và tình trạng Hiển thị của tài sản, công cụ dụng cụ.

Màn hình quản lý tài sản cố định

 • Xóa nhiều tài sản: hỗ trợ xóa nhanh nhiều tài sản chưa ghi tăng.
 • Chuẩn hóa mã: nếu TSCĐ và CCDC đã được tạo mã trước đó có dùng một số ký tự đặc biệt như khoảng trắng, $, %, (), &, +, … thì cần thực hiện chuẩn hóa mã. Tiện ích này hỗ trợ thay đổi các ký tự đặc biệt kể trên thành ký tự thay thế phù hợp.
 • Xóa biên bản lỗi: Tiện ích này chỉ hiển thị ở dòng tài sản có tổng số lượng biên bản khác với số lượng biên bản đang áp dụng cho tài sản đó. Tính năng này sẽ giúp xóa bớt các biên bản thừa (biên bản lỗi) và chỉ giữ lại các biên bản đang áp dụng cho tài sản.

Hỏi đáp

Widget is loading comments...

Liên quan

Xem thêm

Bạn cần hỗ trợ thêm?

 • Cộng đồng

  Đông và vui, cùng giao lưu và trao đổi với Cộng đồng sử dụng TTSOFT trên facebook nhé. 

 • Nhân viên hỗ trợ

  Bạn cần trợ giúp, chúng tôi luôn sẵn sàng! Hãy chat với chúng tôi để được hỗ trợ trực tiếp và nhanh nhất nhé.

 • Email

  Bạn có yêu cầu hay đóng góp cho TTSOFT? Hãy email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ hồi âm bạn ngay khi có thể.

Tawk.to Widget
(+84.28) 3848-99-75