Phần mềm Kế toán & Quản lý kinh doanhHỗ trợSản xuấtNghiệp vụ

Quản lý nhập xuất kho Nguyên vật liệu

Nhập xuất kho Nguyên phụ liệu theo như cầu, theo Định mức sản xuất và bổ sung.

Nhập mua nguyên vật liệu

Khi mua nguyên vật liệu về nhập kho, xem thêm Nhập hóa đơn mua hàng

Xuất kho nguyên vật liệu cho sản xuất

Xuất kho NVL theo số liệu thực tế

Khi có yêu cầu nguyên vật liệu từ bộ phận sản xuất, xem thêm Xuất nguyên vật liệu cho sản xuất

Xuất kho NVL theo định mức

Khi đối tượng tính giá thành có theo dõi định mức, kế toán có thể căn cứ vào tổng số lượng nhập kho thành phẩm trong kỳ để lập phiếu xuất kho NVL theo định mức vào cuối kỳ.

Thao tác thực hiện như sau:

 1. Vào menu Quản lý > Kiểm kê sản xuất, bấm nút Kiểm kê SX một lần để lập các BCSX trong kỳ cho ĐTGT.
 2. Nhấp đôi chuột vào đối tượng cần xuất NVL theo định mức để mở BCSX.
 3. Nhấp lần lượt các nút sau: 2. Lấy tiêu hao theo ĐM > 3. Xuất NPL - ĐM tổng > Nhấp Đồng ý khi xuất hiện câu Thông báo.
 4. Kiểm tra Phiếu xuất kho và Ghi sổ.
 5. Nhấp nút 5. Gán SL tồn = 0 và nhấp Đóng BCSX.
 6. Thực hiện bấm nút Kiểm kê SX lần nữa.

Xuất kho NVL theo định mức, tương ứng với từng đợt nhập kho trong tháng

Khi đối tượng tính giá thành có theo dõi định mức, kế toán có thể căn cứ vào số lượng nhập kho thành phẩm theo từng đợt nhập để lập phiếu xuất kho NVL theo định mức cho mỗi đợt nhập đó.

Thao tác thực hiện như sau:

 • Đợt nhập kho đầu tiên trong kỳ: thực hiện từ Bước 1 đến Bước 6 theo quy trình Xuất kho NVL theo định mức.
 • Từ đợt nhập kho thứ 2 trở đi:
 1. Vào menu Quản lý > Kiểm kê sản xuất, nhấp đôi chuột vào đối tượng cần xuất NVL để mở BCSX.
 2. Nhấp lần lượt các nút sau: 2. Lấy tiêu hao theo ĐM > 4. Xuất NPL - ĐM còn lại > Nhấp Đồng ý khi xuất hiện câu thông báo.
 3. Kiểm tra Phiếu xuất kho và Ghi sổ.
 4. Nhấp nút 5. Gán SL tồn = 0 và nhấp Đóng BCSX.
 5. Thực hiện bấm nút Kiểm kê SX lần nữa.

Nhập lại kho nguyên vật liệu từ sản xuất

Khi có yêu cầu trả lại kho từ bộ phận sản xuất, xem thêm Hoàn nhập kho nguyên vật liệu từ sản xuất

Xuất NVL định mức cho nhiều đối tượng giá thành

Tính năng này hỗ trợ nhanh việc lập phiếu xuất NVL định mức cho nhiều đối tượng giá thành thao tác chỉ bằng một nút bấm chuột.

Điều kiện thực hiện tính năng

 • Màn hình Kiểm kê định mức: các đối tượng giá thành đã lập Báo cáo SX. Ô BCSX đã được tích chọn (xem thêm mục lập BCSX).
 • Phiếu Nhập kho thành phẩm: đã lập phiếu nhập kho thành phẩm cho các ĐTGT.
 • Màn hình Đối tượng tính giá thành: các ĐTGT đã được gán thẻ định mức tương ứng.
 • Users đăng nhập hệ thống có quyền Thêm, Xóa, Ghi sổ ở Phiếu xuất kho.

Thao tác thực hiện

 1. Vào menu Quản lý > Kiểm kê sản xuất, bấm nút Kiểm kê SX một lần để lập các BCSX trong kỳ cho ĐTGT.
 2. Kiểm tra nhóm cột "Nguyên vật liệu trong sản xuất" (đặc biệt là cột Nhận từ kho) để xem ĐTGT nào chưa xuất NVL là cột đó chưa có giá trị.
 3. Bấm chọn một ĐTGT, bấm giữ phím Shift để chọn đến ĐTGT cần lập, nhấp phải chuột, chọn Xuất NVL theo định mức- nhiều ĐTGT.
 4. Hiện câu thông báo, bấm Đồng ý. Lúc này phần mềm tự động lập phiếu xuất NVL theo định mức và Ghi sổ phiếu này.
 5. Thực hiện bấm nút Kiểm kê SX lần nữa.

Kiểm tra thông tin màn hình Kiểm kê SX/Phiếu xuất kho

Màn hình Kiểm kê SX Cột "Nhận từ kho" đã có giá trị và không còn biểu tượng thông báo ở nhóm cột “Kiểm tra”.

Màn hình Phiếu xuất kho

Phần mềm đã tự động lập các phiếu xuất kho, ghi sổ chứng từ. Mỗi phiếu xuất tương ứng giá trị xuất NVL của một ĐTGT.

Phần mềm sẽ không tự trừ đi số lượng xuất NVL nếu người dùng tự lập phiếu xuất NVL bằng tay.

Dùng báo cáo 276. So sánh NVL đã dùng thực tế và định mức để xem giá trị tiêu hao thực tế với giá trị xuất dùng cho từng ĐTGT (xem theo TK 154). Trong trường hợp hai giá trị xuất khác nhau cần kiểm tra lại.

Cân đối Số lượng NVL tiêu hao thực tế với định mức

TTSOFT® Pro Accounting cho phép cân đối và so sánh NVL tiêu hao thực tế so với định mức, được thể hiện trên báo cáo Kiểm kê sản xuất và báo cáo So sánh NVL dùng thực tế và định mức.

Cân đối NVL tiêu hao

Trên báo cáo sản xuất quản lý được:

 • Số lượng NVL đã tiêu hao thực tế
 • Số lượng NVL theo định mức tương ứng với số lượng sản xuất mới (BTP mới)
 • Số chênh lệch giữa số lượng NVL đã tiêu hao và số lượng NVL theo định mức

Báo cáo so sánh NVL xuất dùng thực tế và định mức

Dùng để so sánh NVL dùng thực tế và định mức

Vào Báo cáo > 10. Báo cáo sản xuất và tính giá thành > 276. So sánh NVL dùng thực tế và định mức

Hỏi đáp

Widget is loading comments...

Liên quan

Xem thêm

Bạn cần hỗ trợ thêm?

 • Cộng đồng

  Đông và vui, cùng giao lưu và trao đổi với Cộng đồng sử dụng TTSOFT trên facebook nhé. 

 • Nhân viên hỗ trợ

  Bạn cần trợ giúp, chúng tôi luôn sẵn sàng! Hãy chat với chúng tôi để được hỗ trợ trực tiếp và nhanh nhất nhé.

 • Email

  Bạn có yêu cầu hay đóng góp cho TTSOFT? Hãy email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ hồi âm bạn ngay khi có thể.

Tawk.to Widget
(+84.28) 3848-99-75