Phần mềm Kế toán & Quản lý kinh doanhHỗ trợChi phíNghiệp vụ

Ghi tăng chi phí trả trước

Cách thêm mới và điều chỉnh các thông tin liên quan đến việc phân bổ chi phí trả trước.

Thanh toán chi phí trả trước bằng tiền mặt / tiền gửi ngân hàng

Bước 1. Lập phiếu chi

Chọn nghiệp vụ “Thanh toán hóa đơn chi phí”.

Xem thêm cách lập phiếu chi.

Bước 2. Nhập hóa đơn chi phí

 1. Bấm nút “Nhập hóa đơn chi phí” và nhập thông tin chi tiết hóa đơn
  1. Diễn giải: ghi chú cho khoản chi
  2. Số tiền và % VAT
  3. TK Nợ: là tài khoản phân bổ chi phí (thường là TK loại 6). TK này được chọn từ tài khoản mục phí. * Trường hợp tài khoản cần chọn chưa có ở mục phí, nhấn nút Thiết lập để vào màn hình Quản lý chi phí, nhấn phải chuột Thêm tài khoản mục phí.
  4. Loại HĐ, số HĐ, ký hiệu, ngày: thông tin chi tiết hóa đơn
  5. Đơn vị phát hành, MST: lấy theo đối tượng phiếu (* MST là thông tin bắt buộc)
  6. CPTT: tích chọn CPTT để xác định khoản chi là chi phí trả trước sẽ phân bổ nhiều kỳ.
 2. Lưu thông tin vừa nhập.

Bước 3. Tạo thẻ chi phí phân bổ

 1. Bấm chọn thẻ “2. Theo dõi chi phí trả trước” và nhập các thông tin:
  • Phần CP đã thực hiện: nếu có 1 phần trong khoản chi đã được phân bổ thì nhập số tiền vào đây.
  • Phần mềm tự động gán Số tiền vào cột Phần CP trả trước (số tiền thực hiện phân bổ CPTT).
  • Số tháng trả trước: nhập số tháng phân bổ
  • Bắt đầu từ tháng: tháng bắt đầu phân bổ
 2. Lưu thông tin vừa nhập
 3. Bấm “Tạo thẻ” để tạo thẻ CPTT

Bước 4. Hoàn tất

 1. Bấm “Đóng và trở về phiếu chi”.
 2. Ghi sổ phiếu chi để hoàn tất việc ghi nhận và phân bổ chi phí trả trước.

Với các khoản mục CPTT đã khai báo, muốn điều chỉnh tài khoản mục phí (TK phân bổ chi phí), vào Phiếu chi > Nhập hóa đơn chi phí.

Theo dõi chi phí trả trước, thanh toán sau

Dùng Phiếu kế toán để hạch toán nghiệp vụ ghi nhận công nợ cho khoản chi phí trả trước.

 1. Chọn TK Nợ là TK CPTT (tài khoản hạch toán 2421)
 2. Ở ô đối tượng nợ, bấm “Thêm” để thêm mới CPTT
 3. Thêm mới CPTT, có thể thêm từ màn hình lập Phiếu kế toán hoặc ở màn hình Quản lý > Chi phí trả trước, bấm nút Thêm mới CPTT. (Xem thêm Thêm mới CPTT)

Chỉnh sửa Thẻ CPTT

Cách 1. Chỉnh sửa thẻ CPTT từ màn hình Quản lý chi phí

 1. Vào menu Quản lý > Chi phí trả trước để xem tất cả CPTT đã khai báo.
  • Xem chi tiết 1 CPTT bằng cách nhấp đôi chuột, hoặc để trỏ chuột lên CPTT cần xem và bấm “Thẻ CPTT”
  • Chỉnh sửa thông tin trên thẻ
 2. Bấm “Sửa thời gian PB” để điều chỉnh số tháng phân bổ
 3. Bấm “Sửa loại CPTT/mục phí” để điều chỉnh loại CPTT (ngắn/dài hạn) và TK phân bổ

Đối với các mã CPTT nhập cũ, chỉnh sửa thông tin ở màn hình Số dư chi phí trả trước.

Đối với các mã CPTT nhập từ phiếu chi, chỉnh sửa ở màn hình Phiếu chi

Cách 2. Chỉnh sửa thông tin CPTT từ phiếu chi

 1. Mở chi tiết phiếu chi, bấm “Nhập hóa đơn chi phí”.
 2. Mở thẻ “2. Theo dõi chi phí trả trước”, bấm “Sửa lịch phân bổ” để điều chỉnh thông tin hoặc bấm “Xóa thẻ” để xóa thẻ CPTT đã tạo.
 3. Bấm “Áp dụng” để lưu thông tin điều chỉnh.

Các CPTT đã và đang phân bổ không được dùng để ghi sổ ở những phiếu khác. Trong trường hợp có phát sinh trùng chi phí, yêu cầu tạo mã CPTT mới để theo dõi.

Hỏi đáp

Widget is loading comments...

Liên quan

Xem thêm

Bạn cần hỗ trợ thêm?

 • Cộng đồng

  Đông và vui, cùng giao lưu và trao đổi với Cộng đồng sử dụng TTSOFT trên facebook nhé. 

 • Nhân viên hỗ trợ

  Bạn cần trợ giúp, chúng tôi luôn sẵn sàng! Hãy chat với chúng tôi để được hỗ trợ trực tiếp và nhanh nhất nhé.

 • Email

  Bạn có yêu cầu hay đóng góp cho TTSOFT? Hãy email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ hồi âm bạn ngay khi có thể.

Tawk.to Widget
(+84.28) 3848-99-75