Phần mềm Kế toán & Quản lý kinh doanhHỗ trợSản xuấtThiết lập

Quản lý các Đối tượng tính giá thành

Quản lý các thông tin có liên quan đến Đối tượng tính giá thành như Định mức dự toán, Tài khoản theo dõi, phương pháp tính giá trị dở dang,...

Quản lý đối tượng giá thành

Đối tượng tính giá thành là đối tượng dùng để tập hợp chi phí cho một sản phẩm, hoặc một nhóm sản phẩm, hoặc cho Đơn hàng, Công trình…

Quản lý nhóm đối tượng tính giá thành

Phần mềm cho phép tạo và quản lý các nhóm đối tượng tính giá thành theo loại hình sản xuất như Sản phẩm, đơn hàng, công trình dịch vụ. Mỗi nhóm có gán sẵn các thông tin về tài khoản giá thành, PP tính giá trị dở dang…

Tạo mới nhóm đối tượng tính giá thành

Khai báo loại hình sản xuất mới

 1. Thêm mới nhóm đối tượng tính giá thành
  • Vào Quản lý > Đối tượng giá thành > bấm nút Chọn nhóm
  • Trên danh mục nhóm, bấm nút Thêm
 2. Nhập thông tin chi tiết khai báo nhóm đối tượng tính giá thành
Tài khoản Chọn tài khoản 154
Theo dõi SL D/D      Chọn các phương pháp theo dõi như Kiểm kê thực tế, số lượng thực hiện loại trừ sản phẩm hoàn thành hoặc không theo dõi.
PP tính g/trị D/D         Chọn phương pháp tính giá trị dở dang như NVL, NVL + NC, SP Chuẩn …

Thông tin trong một nhóm đối tượng tính giá thành

Danh sách đối tượng tính giá thành trong nhóm

 • Mã đối tượng tính giá thành
 • Tên đối tượng tính giá thành
 • Phân nhóm
 • SL/KL sản phẩm
 • Đơn vị TT dự toán
 • Ngày bắt đầu sản xuất
 • Ngày kết thúc sản xuất
 • Hệ số Z1, Z2, Z3

Quản lý thông tin đối tượng tính giá thành

Tạo mới đối tượng tính giá thành

 1. Thêm mới đối tượng tính giá thành bằng cách vào Quản lý > Đối tượng giá thành > bấm nút Thêm
 2. Khai báo thông tin đối tượng tính giá thành.
 • Phần Thông tin chung
Phân nhóm

Lựa chọn nhóm nào thì TTSOFT® Pro Accounting sẽ tự động ghi nhận Đối tượng tính giá thành vào nhóm tương ứng, đồng thời tự động điền một số thông tin khác cho đối tượng tính giá thành như:

 • Tài khoản giá thành
 • Theo dõi SL  dở dang
 • PP tính giá thành dở dang
 • ….
Mã đối tượng tính giá thành                
Tên đối tượng tính giá thành    
Ngày bắt đầu sản xuất  
Ngày kết thúc sản xuất Không bắt buộc phải khai báo ngay
 • Phần Định mức dự toán
ĐVTT dự toán  
Tỷ giá dự toán     
SL/KL sản phẩm, chi phí NVL, chi phí NC, chi phí MTC, chi phí SXC, chi phí khác        Phần mềm sẽ tự động lấy thông tin từ Thẻ định mức/ dự toán chi tiết của đối tượng tính giá thành đã được khai báo.
 • Phần Thông tin khác: Phần mềm tự động lấy theo thông tin Phân nhóm đối tượng tính giá thành đã lựa chọn. Có thể khai báo thêm thông tin Chủng loại (không bắt buộc).
 1. Lưu và Đóng

Tạo nhiều mã đối tượng tính giá thành tương tự nhau: bấm nút Sao chép trên màn hình Thêm mới đối tượng tính giá thành.

Thêm nhanh đối tượng tính giá thành: bấm nút Thêm trên màn hình thêm đối tượng tính giá thành mới.

Cập nhật nhanh thông tin đối tượng tính giá thành

Khi khai báo nhanh thông tin đối tượng tính giá thành trong danh mục

 1. Trên màn hình danh mục đối tượng tính giá thành, giữ phím Ctrl hoặc Shiftcon trỏ để lựa chọn nhiều danh mục cùng lúc.
 2. Cập nhật nhanh thông tin đối tượng tính giá thành bằng cách bấm nút Cập nhật nhanh và điền các thông tin cần cập nhật cho danh mục vừa lựa chọn.

Một số nút chức năng khác

Import excel         Dùng để nhập danh mục từ bảng excel có sẵn
Xóa   Xóa một đối tượng tính giá thành
Chi tiết                Xem chi tiết thông tin đối tượng tính giá thành

Hỏi đáp

Widget is loading comments...

Liên quan

Xem thêm

Bạn cần hỗ trợ thêm?

 • Cộng đồng

  Đông và vui, cùng giao lưu và trao đổi với Cộng đồng sử dụng TTSOFT trên facebook nhé. 

 • Nhân viên hỗ trợ

  Bạn cần trợ giúp, chúng tôi luôn sẵn sàng! Hãy chat với chúng tôi để được hỗ trợ trực tiếp và nhanh nhất nhé.

 • Email

  Bạn có yêu cầu hay đóng góp cho TTSOFT? Hãy email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ hồi âm bạn ngay khi có thể.

Tawk.to Widget
(+84.28) 3848-99-75