Phần mềm Kế toán & Quản lý kinh doanhHỗ trợTSCĐ và CCDCNghiệp vụ

Nghiệp vụ điều chỉnh

TSCĐ, CCDC khi đang khấu hao, có thể phát sinh nghiệp vụ điều chỉnh Nguyên giá, Thời gian khấu hao, hoặc Giá trị khấu hao lũy kế.

Các trường hợp điều chỉnh thực tế

 1. Điều chỉnh do xác định sai Thời gian khấu hao
 2. Điều chỉnh giá trị khấu hao lũy kế do áp dụng phương pháp tính khấu hao sai
 3. Điều chỉnh tăng/giảm Nguyên giá theo giá trị quyết toán công trình XDCB.
 4. Điều chỉnh tăng Nguyên giá hoặc/và Thời gian khấu hao khi kết thúc sửa chữa/nâng cấp
 5. Điều chỉnh khác

Thông tin Nghiệp vụ điều chỉnh trên phần mềm

 • Điều chỉnh theo giá trị quyết toán công trình XDCB: giá trị chênh lệch nguyên giá sẽ hạch toán vào TK Nợ Nguyên giá – Có TK 2411 (giá trị âm/dương).
 • Điều chỉnh do các nguyên nhân khác: giá trị chênh lệch nguyên giá không phát sinh bút toán.

Giao diện màn hình điều chỉnh TSCD

Điều chỉnh nguyên giá

Bước 1. Mở Thẻ Tài sản

 • Vào màn hình quản lý TSCĐ, chọn Tài sản muốn điều chỉnh, bấm nút Thẻ tài sản.

Bước 2. Khai báo thông tin điều chỉnh

 1. Tại màn hình Thẻ tài sản, nhấp nút Điều chỉnh
 2. Chọn ngày điều chỉnh cho biên bản thẻ tài sản.
 3. Nhập giá trị vào ô Nguyên giá điều chỉnh.
 4. Nếu có thay đổi thời gian KH, nhập vào ô Thời gian KH điều chỉnh.
 5. Chọn nghiệp vụ điều chỉnh Điều chỉnh do các nguyên nhân khác

Bước 3. Ghi sổ

 1. Bấm nút Lưu Ghi sổ.
 2. Sau khi thay đổi nguyên giá và thời gian khấu hao, lúc này ở màn hình Chi tiết phát sinh, số khấu hao hàng tháng sẽ được thay đổi và cập nhật lại.

Điều chỉnh thời gian khấu hao

Bước 1. Mở Thẻ Tài sản

 • Vào màn hình quản lý TSCĐ, chọn Tài sản muốn điều chỉnh, bấm nút Thẻ tài sản.

Bước 2. Thay đổi thông tin khấu hao

 • Số tháng khấu hao
 • Thời điểm khấu hao (nếu có)

Bước 3. Lưu

Các tài sản có nghiệp vụ phát sinh là Ghi tăng khác, muốn điều chỉnh số tháng khấu hao, cần mở màn hình ghi tăng của TS, nhập lại số tháng KH. Phần mềm cập nhật lại giá trị khấu hao bình quân hàng tháng.

Điều chỉnh tài khoản chi phí

Bước 1. Sửa TK chi phí

 • Trên màn hình Thẻ Tài sản, bấm nút Sửa TK chi phí

Bước 2. Sửa khoản mục chi phí

 • Nhấp chuột vào Khoản mục CP, tùy chọn các option hiện có.

Bước 3. Lưu

 • Bấm Lưu. Khi đó, TK chi phí thay đổi theo option vừa chọn.

Điều chỉnh giá trị Khấu hao lũy kế

Ở nghiệp vụ điều chỉnh khấu hao lũy kế, người dùng sẽ hạch toán vào lưới chi tiết Điều chỉnh KHLK như sau:

Chi tiết điều chỉnh KHLK Tài khoản Giá trị điều chỉnh
Điều chỉnh chi phí (CP) khấu hao năm trước 4211 Nhập giá trị cần điều chỉnh
Điều chỉnh chi phí (CP) khấu hao năm nay 2141 Nhập giá trị cần điều chỉnh

Bước 1. Mở Thẻ Tài sản

 • Vào màn hình quản lý TSCĐ và CCDC, chọn TS cần điều chỉnh, bấm nút Thẻ tài sản.

Bước 2.  Bấm nút Điều chỉnh.

 1. Chọn nghiệp vụ điều chỉnh, tùy chọn option sau:
  1. Điều chỉnh theo giá trị quyết toán công trình XDCB
  2. Điều chỉnh do các nguyên nhân khác.
 2. Ô lưới chi tiết điều chỉnh KHLK, tùy chọn option:
  1. Điều chỉnh CP khấu hao năm trước
  2. Điều chỉnh CP khấu hao năm nay
 3. Nhập giá trị âm/ dương tương ứng là giá trị tăng hoặc giảm chi phí điều chỉnh.

Bước 3. Lưu

 • Bấm Lưu, giá trị khấu hao lũy kế mới được cập nhật vào TK đã thiết lập trước đó.

Hỏi đáp

Widget is loading comments...

Liên quan

Xem thêm

Bạn cần hỗ trợ thêm?

 • Cộng đồng

  Đông và vui, cùng giao lưu và trao đổi với Cộng đồng sử dụng TTSOFT trên facebook nhé. 

 • Nhân viên hỗ trợ

  Bạn cần trợ giúp, chúng tôi luôn sẵn sàng! Hãy chat với chúng tôi để được hỗ trợ trực tiếp và nhanh nhất nhé.

 • Email

  Bạn có yêu cầu hay đóng góp cho TTSOFT? Hãy email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ hồi âm bạn ngay khi có thể.

Tawk.to Widget
(+84.28) 3848-99-75