Phần mềm Kế toán & Quản lý kinh doanhHỗ trợKhoThiết lập

Phân loại và định khoản các nghiệp vụ nhập kho, xuất kho, chuyển kho

TTSOFT® Pro Accounting sử dụng một số loại chứng từ để ghi nhận các nghiệp vụ Kế toán Kho thường gặp. Việc hạch toán hoàn toàn tự động, bạn cũng có thể điều chỉnh tài khoản cho các nghiệp vụ mặc định được ghi nhận.

Chứng từ xuất nhập chuyển kho

Để ghi nhận các nghiệp vụ nhập xuất kho, TTSOFT® Pro Accounting sử dụng các chứng từ sau:

 • Hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho
 • Hóa đơn mua hàng kiêm phiếu nhập kho
 • Phiếu nhập kho
 • Phiếu xuất kho
 • Phiếu chuyển kho

Trong đó: 

Phiếu nhập kho - hỗ trợ các nghiệp vụ:

 • Nhập kho thành phẩm từ sản xuất
 • Nhập lại kho NVL từ SX
 • Nhập hàng ký gửi
 • Nhập khác

Phiếu xuất kho - hỗ trợ các nghiệp vụ:

 • Xuất kho NVL cho sản xuất
 • Xuất kho vật tư cho SX chung
 • Xuất vật tư cho lắp đặt, chạy thử, sửa chữa TSCĐ
 • Xuất vật tư - chi phí Bán hàng
 • Xuất vật tư - chi phí Quản lý
 • Xuất kho và ghi tăng CCDC

Phiếu chuyển kho - hỗ trợ các nghiệp vụ:

 • Chuyển kho

Thiết lập nghiệp vụ cho Phiếu nhập kho, Phiếu xuất kho, Phiếu Chuyển kho

Hỗ trợ bạn tùy chỉnh, thiết lập các nghiệp vụ nhập/ xuất kho theo thực tế của công ty, gồm các chức năng:

 • Sửa tên nghiệp vụ và thiết lập lại định khoản cho nghiệp vụ.
 • Thêm mới nghiệp vụ.
 • Hiển thị/ không hiển thị nghiệp vụ sử dụng.

Hỏi đáp

Widget is loading comments...

Liên quan

Xem thêm

Bạn cần hỗ trợ thêm?

 • Cộng đồng

  Đông và vui, cùng giao lưu và trao đổi với Cộng đồng sử dụng TTSOFT trên facebook nhé. 

 • Nhân viên hỗ trợ

  Bạn cần trợ giúp, chúng tôi luôn sẵn sàng! Hãy chat với chúng tôi để được hỗ trợ trực tiếp và nhanh nhất nhé.

 • Email

  Bạn có yêu cầu hay đóng góp cho TTSOFT? Hãy email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ hồi âm bạn ngay khi có thể.

Tawk.to Widget
(+84.28) 3848-99-75