Phần mềm Kế toán & Quản lý kinh doanhHỗ trợChi phíNghiệp vụ

Đọc dữ liệu danh mục Chi phí trả trước (CPTT) từ Excel

Bước 1:Nhập dữ liệu vào file excel

 1. Tạo file excel Danh mục chi phí trả trước (CPTT): để có file excel mẫu thì vào Quản lý > Chi phí trả trước, nhấp chuột phải vào thanh tiêu đề và chọn Xuất dữ liệu ra excel đủ cột (hoặc nhấp link để tải file excel mẫu).
 2. Trên file Excel mẫu chỉ nhập dữ liệu vào các cột: Hiển thị, Mã CPTT, Tên CPTT, Mã loại CPTT, Loại CPTT, Số tháng, Mã mục phí, Mục phí (T), các cột khác không nhập liệu.

Đọc dữ liệu danh mục Chi phí trả trước từ Excel

Các cột cần lưu ý nhập đúng với khai báo trong phần mềm:

 • Mã loại CPTT: 1 hoặc 2 tương ứng với CPTT ngắn hạn hoặc dài hạn.
 • Loại CPTT: CPTT ngắn hạn hoặc CPTT dài hạn
 • Mã mục phí và Mục phí (T): Vào Quản lý > Chi phí trả trước, bấm nút Thiết lập, nhấp chuột phải vào thanh tiêu đề kéo cột Mã để xem.

Bước 2: Đọc dữ liệu từ file excel vào phần mềm

 1. Mở màn hình Đọc dữ liệu từ excel
  • Vào Quản lý > Chi phí trả trước.
  • Nhấp phải chuột lên thanh tiêu đề, chọn Đọc dữ liệu từ excel
 2. Thực hiện nhập danh mục từ excel vào phần mềm 
  • Chọn file excel.
  • Bấm nút Đọc lên lưới.
  • Bấm nút Ghi dữ liệu.
 3. Hoàn tất
  • Đóng màn hình đọc dữ liệu từ excel
  • Xem lại dữ liệu vừa nhập

Một số trường hợp không thể nhập vào phần mềm (hiển thị trên thẻ Đọc lên lưới sau khi hoàn tất thao tác).

 • Trùng mã CPTT.
 • Mã CPTT có dấu hoặc các ký tự đặc biệt.
 • Danh mục liên quan kèm theo như Khoản mục chi phí, Loại chi phí không khớp.

Hỏi đáp

Widget is loading comments...

Liên quan

Xem thêm

Bạn cần hỗ trợ thêm?

 • Cộng đồng

  Đông và vui, cùng giao lưu và trao đổi với Cộng đồng sử dụng TTSOFT trên facebook nhé. 

 • Nhân viên hỗ trợ

  Bạn cần trợ giúp, chúng tôi luôn sẵn sàng! Hãy chat với chúng tôi để được hỗ trợ trực tiếp và nhanh nhất nhé.

 • Email

  Bạn có yêu cầu hay đóng góp cho TTSOFT? Hãy email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ hồi âm bạn ngay khi có thể.

Tawk.to Widget
(+84.28) 3848-99-75