Phần mềm Kế toán & Quản lý kinh doanhHỗ trợTSCĐ và CCDCNghiệp vụ

Mua mới Tài sản cố định và Công cụ dụng cụ

Thêm mới TSCĐ & CCDC, điều chỉnh các thông tin liên quan và thiết lập khấu hao TSCĐ & CCDC.

Thêm mới Tài sản

Xem thêm: Chức năng quản lý Tài sản trong Danh mục Tài sản

Nhập TSCĐ và Ghi tăng

Để ghi tăng TSCĐ mới mua về sử dụng, thao tác thực hiện như sau:

Bước 1. Lập phiếu ghi tăng TSCĐ

 • Vào nghiệp vụ Chứng từ > Hóa đơn mua hàng, chọn nghiệp vụ Nhập TSCĐ và ghi tăng.

Bước 2. Ghi sổ Hóa đơn mua hàng

 • Nghiệp vụ mua TSCĐ sau khi Ghi sổ thì phần mềm tự động thực hiện trích khấu tài sản đó với các thông tin như sau:
  • Nguyên giá: Giá mua tài sản theo Hóa đơn mua hàng
  • Ngày ghi tăng: Ngày nhập theo Hóa đơn mua hàng
  • Ngày bắt đầu khấu hao: Được khai báo Thời điểm KH đã thực hiện ở bước Thêm mới tài sản
  • Phương pháp khấu hao: Đường thẳng (phần mềm tự xác định)

Bước 3. Kiểm tra thông tin khấu hao

 • Vào màn hình quản lý TSCĐ, tài sản đã có tình trạng Đang khấu hao. Người dùng có thể xem lại thông tin trích khấu hao bằng cách nhấn nút Thẻ tài sản.
 • Xem thêm: Thẻ tài sản.

Ghi tăng CCDC

Để ghi tăng CCDC mới mua về sử dụng, thao tác thực hiện như sau:

 1. Thao tác thực hiện tương tự,  xem mục Ghi tăng TSCĐ.
 2. Ở phiếu lập Hóa đơn mua hàng, chọn nghiệp vụ Nhập CCDC và Ghi tăng.

Trường hợp TSCĐ, CCDC mua về và đưa ngay vào sử dụng thì sẽ được ghi tăng theo ngày hạch toán chứng từ mua tài sản.

Đối với TSCĐ, việc theo dõi ghi Tăng Tài sản được phần mềm hỗ trợ các trường hợp sau:

 • Nghiệm thu TSCĐ sau lắp đặt, chạy thử
 • Nghiệm thu hạng mục XDCB hoàn thành
 • Nhận TSCĐ góp vốn
 • Ghi tăng khác

Thiết lập nghiệp vụ ghi tăng tài sản cố định

Lập phiếu Ghi tăng khi xuất dùng CCDC

Ở nghiệp vụ này, CCDC khi mua về, kế toán hạch toán vào TK kho 153. Đến khi xuất dùng, CCDC được ghi tăng và theo dõi quá trình phân bổ.

Bước 1. Nhập mua CCDC

 • Vào phiếu Hóa đơn mua hàng, chọn nghiệp vụ Mua hàng ghi công nợ, hạch toán nghiệp vụ nhập kho mua CCDC.

Mã hàng CCDC nhập kho phải thuộc nhóm 153. Công cụ dụng cụ.

Bước 2. Lập phiếu xuất dùng CCDC

Bước 3.  Xem thẻ CCDC đã phân bổ.

Hỏi đáp

Widget is loading comments...

Liên quan

Xem thêm

Bạn cần hỗ trợ thêm?

 • Cộng đồng

  Đông và vui, cùng giao lưu và trao đổi với Cộng đồng sử dụng TTSOFT trên facebook nhé. 

 • Nhân viên hỗ trợ

  Bạn cần trợ giúp, chúng tôi luôn sẵn sàng! Hãy chat với chúng tôi để được hỗ trợ trực tiếp và nhanh nhất nhé.

 • Email

  Bạn có yêu cầu hay đóng góp cho TTSOFT? Hãy email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ hồi âm bạn ngay khi có thể.

Tawk.to Widget
(+84.28) 3848-99-75