Phần mềm Kế toán & Quản lý kinh doanhHỗ trợTSCĐ và CCDCThiết lập

Thẻ Tài sản

Thẻ Tài sản theo dõi toàn bộ thông tin vòng đời của một tài sản.

Màn hình khai báo thẻ Tài sản cố định

Thẻ tài sản quản lý tất cả các nghiệp vụ có khả năng phát sinh trong vòng đời một Tài sản cố định

 • Ghi tăng
 • Lịch khấu hao
 • Điều chỉnh thời gian khấu hao ban đầu
 • Điều chỉnh khoản mục chi phí phân bổ
 • Các điều chỉnh liên quan đến Nguyên giá và thời gian khấu hao còn lại
 • Thanh lý

Thông tin Tài sản

Gồm những thông tin cơ bản của tài sản đã được khai báo trong màn hình Thêm Tài sản và phiếu ghi tăng tài sản cố định. Bao gồm:

 • Thông tin chung
 • Thông tin phiếu ghi tăng tài sản
 • Thông tin phát sinh bút toán khấu hao

Quản lý nghiệp vụ phát sinh

Cho phép theo dõi các nghiệp vụ phát sinh trong vòng đời sản phẩm, gồm 2 tab:

1. Chi tiết phát sinh

Tất cả chứng từ đã phát sinh liên quan đến Tài sản đang theo dõi như Phiếu mua hàng, chứng từ khấu hao, chứng từ điều chỉnh, thanh lý….

Các bút toán khấu hao tự động phát sinh đến năm tài chính sau cùng được đăng ký.

2. Thông tin khấu hao

Các nghiệp vụ phát sinh có ảnh hưởng đến quá trình khấu hao Tài sản như Nghiệp vụ ghi tăng, nghiệp vụ điều chỉnh, nghiệp vụ khấu hao hết, nghiệp vụ thanh lý.

Nếu TSCĐ được thanh lý trước thời gian khấu hao hết thì chứng từ khấu hao chỉ phát sinh đến kỳ thanh lý và không có nghiệp vụ Khấu hao hết.

Ghi nhận các thay đổi của Tài sản

Để ghi nhận các nghiệp vụ phát sinh làm thay đổi thông tin khấu hao của Tài sản, TTSOFT® Pro Accounting cung cấp các chức năng phát sinh tự động những nghiệp vụ này. Bao gồm:

 1. Ghi tăng
 2. Lịch khấu hao
 3. Điều chỉnh thời gian khấu hao ban đầu
 4. Điều chỉnh khoản mục chi phí phân bổ
 5. Các điều chỉnh liên quan đến Nguyên giá và thời gian khấu hao còn lại
 6. Thanh lý

Thiết lập Phân bổ Khấu hao trên thẻ

Trong trường hợp cần phân bổ cho 2 tài khoản chi phí trở lên, hoặc trong khoảng thời gian này phân bổ cho đối tượng này, khoảng thời gian khác phân bổ cho đối tượng khác…
Màn hình Thẻ tài sản, bấm nút Phân bổ KH để thiết lập:

 • Năm BĐ: năm bắt đầu
 • Kỳ BĐ: kỳ bắt đầu
 • Tài khoản: là tài khoản chi phí
 • Đối tượng: đối tượng chi phí
 • Hệ số: hệ số chi tiết phân bổ cho từng tài khoản - đối tượng chi phí

Thiết lập xong thì nhấn nút Áp dụng.

Hỏi đáp

Widget is loading comments...

Liên quan

Xem thêm

Bạn cần hỗ trợ thêm?

 • Cộng đồng

  Đông và vui, cùng giao lưu và trao đổi với Cộng đồng sử dụng TTSOFT trên facebook nhé. 

 • Nhân viên hỗ trợ

  Bạn cần trợ giúp, chúng tôi luôn sẵn sàng! Hãy chat với chúng tôi để được hỗ trợ trực tiếp và nhanh nhất nhé.

 • Email

  Bạn có yêu cầu hay đóng góp cho TTSOFT? Hãy email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ hồi âm bạn ngay khi có thể.

Tawk.to Widget
(+84.28) 3848-99-75