Phần mềm Kế toán & Quản lý kinh doanhHỗ trợMua hàngNghiệp vụ

Nhập và phân bổ chi phí mua hàng cho hóa đơn

Chi phí mua hàng là phí dịch vụ kèm theo khi mua hàng như: phí vận chuyển, lưu kho, giao hàng, lắp đặt,…

Chi phí mua hàng thường phát sinh 2 trường hợp:

 • Được cung cấp bởi chính người bán và ghi nhận vào hóa đơn mua hàng
 • Được cung cấp bởi chính người bán hoặc nhà cung cấp khác và xuất hóa đơn riêng

Phân bổ chi phí mua hàng vào hàng hóa, nguyên vật liệu ghi chung với hóa đơn mua hàng

Để phân bổ chi phí mua hàng vào giá mua các mặt hàng, nguyên vật liệu trong hóa đơn, thao tác như sau:

 1. Sau khi nhập các hàng hóa, nguyên vật liệu đã mua vào hóa đơn, nhập thêm dòng phí dịch vụ (thuộc nhóm hàng 100. Dịch vụ) đi kèm và lưu.
 2. Trên dòng vừa nhập, nhấp chuột vào nút [..] ở cột P (cuối cùng) để vào màn hình Phân bổ tiền dịch vụ vào giá nhập
 3. Nhập số tiền phân bổ cho từng mặt hàng, nguyên vật liệu hoặc Phân bổ tự động bằng cách:
  1. Bấm nút “ Phân bổ tự động
  2. Chọn tiêu thức phân bổ: theo tỷ lệ số lượng hoặc giá trị.
 4. Lưu và đóng

Những mặt hàng được phân bổ chi phí sẽ có dấu + ở cột P.

Chi phí mua hàng có hóa đơn riêng

Bước 1. Nhập hóa đơn chi phí mua hàng

Có 2 trường hợp hạch toán chi phí mua hàng:

 • Chi phí thanh toán tiền mặt: Dùng Phiếu chi, nghiệp vụ Thanh toán hóa đơn chi phí để nhập hóa đơn chi phí mua hàng. Tài khoản hạch toán chi phí mua hàng có thể là 1562/1522..
 • Chi phí ghi nhận công nợ: Dùng Phiếu kế toán để nhập hóa đơn chi phí mua hàng.

Bước 2. Phân bổ chi phí mua hàng

 1. Mở chi tiết Phiếu mua hàng (PMH) cần phân bổ, chọn thẻ 2. Chi phí mua hàng.
 2. Nhấp phải chuột, chọn Thêm.
 3. Chọn tài khoản chi phí và đối tượng của tài khoản chi phí (nếu có). Tài khoản được chọn là 1562 (chi phí hàng hóa) hoặc 1522 (chi phí nguyên vật liệu).
 4. Nhập số tiền phân bổ.

Trường hợp PMH có ghi nhận vừa mua hàng hóa vừa mua NVL, khi khai báo tài khoản chi phí, có thể nhập đồng thời 2 TK chi phí mua hàng. Cột TK kho (cuối lưới) không bắt buộc nhập.

Những dòng chi phí KHÔNG có thông tin TK Kho, thì giá trị sẽ được phân bổ cho tất cả dòng hàng  hóa trong chi tiết PMH

 Những dòng chi phí thông tin TK Kho, thì giá trị sẽ được phân bổ cho những dòng hàng hóa theo dõi theo TK Kho đó.

 1. Chọn phương pháp phân bổ chi phí mua hàng theo số lượng hay giá trị . Bấm nút "Phân bổ"
  • Theo số lượng: Chi phí mua hàng sẽ được phân bổ dựa trên tỷ lệ số lượng từng mặt hàng so với tổng số lượng hàng hóa mua vào.
  • Theo giá trị: Chi phí mua hàng sẽ được phân bổ dựa trên tỷ lệ giá trị từng mặt hàng so với tổng giá trị hàng hóa mua vào.

Chi phí mua hàng sẽ được phân bổ vào giá vốn hàng hóa theo tiêu thức đã chọn.

Một khoản chi phí mua hàng có thể được phân bổ cho nhiều hóa đơn mua hàng.

Hỏi đáp

Widget is loading comments...

Liên quan

Xem thêm

Bạn cần hỗ trợ thêm?

 • Cộng đồng

  Đông và vui, cùng giao lưu và trao đổi với Cộng đồng sử dụng TTSOFT trên facebook nhé. 

 • Nhân viên hỗ trợ

  Bạn cần trợ giúp, chúng tôi luôn sẵn sàng! Hãy chat với chúng tôi để được hỗ trợ trực tiếp và nhanh nhất nhé.

 • Email

  Bạn có yêu cầu hay đóng góp cho TTSOFT? Hãy email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ hồi âm bạn ngay khi có thể.

Tawk.to Widget
(+84.28) 3848-99-75