Phần mềm Kế toán & Quản lý kinh doanhHỗ trợThuế & Hóa đơnHóa đơn điện tửHóa đơn điện tử API

Lập và phát hành hóa đơn điện tử 

Các bước lập và phát hành hóa đơn điện tử bằng API.

Đăng nhập vào hệ thống hóa đơn điện tử

Để có thể phát hành hóa đơn điện tử trên TTSOFT® Pro Accounting thành công, người dùng cần đăng nhập vào hệ thống hóa đơn điện tử API.

 1. Nhấp chọn Hóa đơn điện tử > chọn HĐĐT API – Đăng nhập.
 2. Khung Sử dụng HĐĐT và gửi email theo mẫu NCC: nhập tên Người dùngMật khẩu, sau đó nhấp nút Đăng nhập (tên người dùng sẽ được lưu sẵn cho lần đăng nhập tiếp theo).

* Màn hình đăng nhập của NCC HĐĐT VIETTEL

Tên và mật khẩu giống như tên và mật khẩu đăng nhập hệ thống hóa đơn điện tử.

* Màn hình đăng nhập của NCC HĐĐT VNPT

Thông tin đăng nhập gồm:

- Tên tài khoản WS và Mật khẩu WS: nhập thông tin tài khoản service.

- Tên tài khoản và Mật khẩu: nhập thông tin tài khoản dùng để đăng nhập vào hệ thống hóa đơn điện tử VNPT.

Các thông tin đăng nhập này đều do hệ thống HĐĐT của VNPT cung cấp.

Tùy vào chế độ sử dụng Kiểm thử hay Chính thức mà tên tài khoản khác nhau, ví dụ: 0303573289_admin_demo (chế độ kiểm thử) / 0303573289_admin (chế độ chính thức).

* Màn hình đăng nhập của NCC HĐĐT BKAV

Đăng nhập theo tài khoản đã thiết lập màn hình Thông tin kết nối, thẻ BKAV, phần Tài khoản sử dụng HĐĐT do người dùng tự thiết lập.

Lập hóa đơn bán hàng, phát hành hóa đơn điện tử

Hình thức ký phát hành bằng chữ ký số HSM

 1. Vào Chứng từ > Hóa đơn bán hàng > bấm nút Thêm chứng từ.
 2. Nhập đầy đủ thông tin của hóa đơn bán hàng, riêng Ký hiệu – Số hóa đơn, Ngày hóa đơn để trống.
 3. Bấm nút Phát hành: hệ thống sẽ lấy thông tin Ký hiệu, Số hóa đơn, Ngày hóa đơn trên phần mềm hóa đơn điện tử gán vào chứng từ Hóa đơn bán hàng.

TTSOFT® Pro Accounting hỗ trợ tích hợp HĐĐT theo hình thức ký phát hành bằng chữ ký số HSM với các nhà cung cấp HĐĐT là BKAV, VIETTEL và VNPT TT78.

Hình thức ký phát hành bằng chữ ký số Token (USB)

* VỚI NCC HĐĐT VIETTEL

 1. Vào Chứng từ > Hóa đơn bán hàng > bấm nút Thêm chứng từ.
  1. Nhập đầy đủ thông tin của hóa đơn bán hàng, riêng Ký hiệu – Số hóa đơn, Ngày hóa đơn để trống.
  2. Bấm nút Phát hành.
 2. Vào Hệ thống hóa đơn điện tử của Viettel, thực hiện Ký và phát hành hóa đơn điện tử vừa được tạo từ TTSOFT® Pro Accounting.

 1. Lấy thông tin Ký hiệu, Số và Ngày hóa đơn nhập lại vào chứng từ Hóa đơn bán hàng trên TTSOFT® Pro Accounting, bấm Ghi sổ để hoàn tất thao tác phát hành HĐĐT từ TTSOFT® Pro Accounting.
 2. Vào menu Hóa đơn điện tử > HĐĐT API – Quản lý hóa đơn.
 3. Nhấp chuột phải lên hóa đơn vừa lập > bấm Cập nhật thông tin HĐ.

Nếu bạn có sử dụng tính năng Lấy số HĐ của TTSOFT® Pro Accounting thì trước khi bấm nút Phát hành tại bước 1, bạn có thể lấy đúng số hóa đơn tiếp theo trên hệ thống của Viettel để gắn vào hóa đơn. Như vậy, tại bước 3 bạn sẽ không phải nhập lại số hóa đơn vào TTSOFT® Pro Accounting.

Nếu bạn có thiết lập “Ghi sổ HĐBH khi cập nhật thông tin HĐ” thì tại bước 3 bạn không cần Ghi sổ hóa đơn. Khi thực hiện bước 4, hóa đơn bán hàng sẽ tự động được Ghi sổ theo.

* VỚI NCC HĐĐT BKAV HOẶC VNPT

 1. Vào Chứng từ > Hóa đơn bán hàng > bấm nút Thêm chứng từ.
  1. Nhập đầy đủ thông tin của hóa đơn bán hàng, riêng Ký hiệu – Số hóa đơn, Ngày hóa đơn để trống.
  2. Bấm nút Phát hành.
 2. Vào Hệ thống hóa đơn điện tử của BKAV hoặc VNPT, thực hiện Ký và phát hành số hóa đơn điện tử vừa được tạo từ TTSOFT® Pro Accounting.
 3. Vào menu Hóa đơn điện tử > HĐĐT API – Quản lý hóa đơn.
  • Nhấp chuột phải lên hóa đơn vừa phát hành, chọn Cập nhật thông tin HĐ. Lúc này, TTSOFT® Pro Accounting tự động cập nhật thông tin hóa đơn: ký hiệu, số và ngày hóa đơn vào chứng từ Hóa đơn bán hàng, sau đó tự động Ghi sổ chứng từ.

Phát hành hàng loạt hóa đơn điện tử

Tính năng này hỗ trợ nhanh thao tác người dùng có thể phát hành cùng lúc nhiều hóa đơn từ TTSOFT® Pro Accounting lên hệ thống API hóa đơn điện tử các nhà cung cấp BKAV, VNPT, VIETTEL.

1. Phân quyền người dùng

Chọn tên người dùng (user làm việc) và thực hiện phân quyền tính năng bằng cách tích chọn mục 5.02. HĐĐT API – Phát hành hàng loạt.

2. Phát hành hàng loạt hóa đơn điện tử

 • Vào Hóa đơn điện tử > HĐĐT API – Quản lý hóa đơn.
 • Bấm nút Phát hành hàng loạt

Màn hình Phát hành HĐĐT hàng loạt hiển thị tất cả chứng từ hóa đơn bán hàng đã lập nhưng chưa ghi sổ với đầy đủ thông tin hiển thị tại các cột: ngày bán, số chứng từ, tên khách hàng, mã số thuế, diễn giải, nghiệp vụ bán hàng đã lập, số tiền và nhân viên thực hiện.

 • Nhấp chọn nhiều hóa đơn: chọn 1 hóa đơn bất kỳ, nhấn giữ phím Shift và nhấp chọn đến hóa đơn cần thực hiện.
 • Chọn Ngày lập HĐĐT.
 • Bấm nút Phát hành.

Hoàn tất thực hiện, hệ thống hiện cảnh báo số lượng chứng từ đã phát hành thành công/ tổng số lượng chứng từ hóa đơn bán hàng đã chọn.

 • Tiếp tục vào màn hình quản lý HĐĐT API, thực hiện Cập nhật thông tin HĐ và và thực hiện các thao tác khác.

Các chứng từ hóa đơn bán hàng thực hiện phát hành hàng loạt sẽ có ngày xuất hóa đơn giống nhau.

Khi phát hành HĐĐT hàng loạt, hệ thống sẽ phát hành theo thứ tự chứng từ từ trên xuống, vì vậy số hóa đơn được cấp phát sẽ theo thứ tự tăng dần.

Một số trường hợp đặc biệt khi lập và phát hành hóa đơn điện tử

Lập và phát hành hóa đơn điện tử có dòng chiếu khấu trước thuế

 1. Khai báo mã hàng có tên là “Chiết khấu” hoặc “Chiết khấu trước thuế” tùy theo  nhu cầu quản lý của khách hàng sao cho phù hợp. Chọn Tính chất HĐĐT của mã hàng là: Chiết khấu.

Nhóm hàng nên chọn cùng nhóm với các mặt hàng bán để phần mềm hạch toán tự động giảm trừ doanh thu trước thuế cùng một tài khoản.

 1. Phát hành hóa đơn bán hàng có dòng chiết khấu trước thuế.

Tiến hành lập hóa đơn bán hàng như thông thường, dòng chiết khấu là dòng chi tiết cuối cùng được nhập như sau:

 • Vào Chọn mã hàng có tính chất HĐĐT là chiết khấu.
 • Nhập số lượng, đơn giá = 0.
 • Cột thành tiền: Nhập giá trị âm

Sau khi hoàn tất việc lập hóa đơn thì thực hiện các thao tác phát hành và ghi sổ hóa đơn như thông thường.

Khi hóa đơn được tạo ra trên phần mềm hóa đơn điện tử, dòng chiết khấu sẽ được ghi số dương và tổng số tiền trước thuế sẽ trừ khoản tiền chiết khấu.

Hỏi đáp

Widget is loading comments...

Liên quan

Xem thêm

Bạn cần hỗ trợ thêm?

 • Cộng đồng

  Đông và vui, cùng giao lưu và trao đổi với Cộng đồng sử dụng TTSOFT trên facebook nhé. 

 • Nhân viên hỗ trợ

  Bạn cần trợ giúp, chúng tôi luôn sẵn sàng! Hãy chat với chúng tôi để được hỗ trợ trực tiếp và nhanh nhất nhé.

 • Email

  Bạn có yêu cầu hay đóng góp cho TTSOFT? Hãy email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ hồi âm bạn ngay khi có thể.

Tawk.to Widget
(+84.28) 3848-99-75