Phần mềm Kế toán & Quản lý kinh doanhHỗ trợSản xuấtQuy trình

Quy trình tính giá thành Công trình xây lắp

Thiết lập các tài khoản theo dõi chi phí và tính giá thành Công trình xây lắp theo TT48 (cũ) và TT200.

Hướng dẫn khai báo

1. Đối với chế độ kế toán 48

Thiết lập:

Vào menu Quản lý > Tài khoản giá thành

 • Tài khoản giá thành: Dùng TK 1548
 • Tạo tiểu khoản 154 theo dõi các chi phí phân bổ:
  • TK 1541: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
  • TK 1542: chi phí nhân công
  • TK 1547: chi phí sản xuất chung

Khai báo PP phân bổ cho các TK chi phí:

 • Thông thường đối với giá thành xây lắp, dùng PP phân bổ các TK CP là trực tiếp. Vì vậy, ở HTTK, sẽ thiết lập các TK chi phí 1541, 1542, 1547 có đối tượng theo dõi là ĐỐI TƯỢNG TÍNH GIÁ THÀNH.

Thiết lập Tk tính giá thành

2. Đối với chế độ kế toán 200

Thiết lập:

 • Tài khoản giá thành: Dùng TK 1541
 • Dùng TK 621, 622, 627 dõi các chi phí phân bổ

Khai báo PP phân bổ cho các TK chi phí:

 • Dùng PP phân bổ trực tiếp. Vì vậy, ở HTTK, sẽ thiết lập các TK 621, 622, 627 có đối tượng theo dõi là ĐỐI TƯỢNG TÍNH GIÁ THÀNH.

Các TK chi phí có thể dùng tiểu khoản để theo dõi.

Thiết lập tài khoản giá thành

Quy trình tính giá thành Công trình Xây lắp

 1. Khai báo TK tính giá thành (xem phần hướng dẫn khai báo)
 2. Thêm đối tượng tính giá thành (ĐTGT).
 • Chọn phân nhóm phù hợp: Sản phẩm, công trình, đơn hàng,…
 1. Lập chứng từ theo dõi các TK chi phí
 • Chi phí sản xuất: CP NVL (lập phiếu xuất kho > Xuất kho NVL cho SX)
 • Chi phí NC: Dùng phiếu kế toán để ghi nhận chi phí lương hoặc vào phân hệ Quản lý > Tiền lương. Chú ý khai báo nhóm lương là Sản xuất- trực tiếp.
 • Chi phí SXC: Dùng Phiếu chi > Thanh toán hóa đơn chi phí hoặc Phiếu kế toán.
 1. Lập Kiểm kê BCSX
 • Vào Quản lý > Kiểm kê sản xuất, nhấn nút Kiểm kê SX.

Kiểm kê sản xuất

Thao tác cho từng mã ĐTGT.

Trường hợp chọn PP phân bổ CPSX là Số lượng sản xuất mới, ở màn hình lập BCSX, cần nhập dở dang cuối kỳ vào mục BTP cuối kỳ.

 1. Thực hiện Phân bổ CPSX
 • Quản lý > Phân bổ CPSX, tại màn hình này, phần mềm tập hợp tất cả CPSX.
 • Nhấn nút Phân bổ & Kết chuyển

Phân bổ và kết chuyển chi phí

 1. Nghiệm thu công trình
 • Lập phiếu DV/CT hoàn thành: vào Quản lý > Tính giá thành SX, nhấn nút DV/CT hoàn thành.

Phiếu nghiệm thu dịch vụ/công trình hoàn thành

 1. Tính giá thành Công trình Xây lắp
 • Vào Quản lý > Tính giá thành SX, nhấn nút Tính giá thành.
 • Sau khi thực hiện, phần mềm sẽ tính và theo dõi dở dang cuối kỳ, áp giá vốn công trình xây lắp.

Đặc trưng giá thành xây lắp:

 • Công trình được theo dõi chi phí theo từng giai đoạn vì vậy sẽ có theo dõi dở dang cuối kỳ này chuyển sang đầu kỳ sau để theo dõi tiếp.
 • Trong kỳ nếu có phát sinh chi phí, phần mềm tự động tập hợp.
 • Đến khi ghi nhận phiếu DV/CT hoàn thành, phần mềm xác định Giá vốn của công trình đó.

Hỏi đáp

Widget is loading comments...

Liên quan

Xem thêm

Bạn cần hỗ trợ thêm?

 • Cộng đồng

  Đông và vui, cùng giao lưu và trao đổi với Cộng đồng sử dụng TTSOFT trên facebook nhé. 

 • Nhân viên hỗ trợ

  Bạn cần trợ giúp, chúng tôi luôn sẵn sàng! Hãy chat với chúng tôi để được hỗ trợ trực tiếp và nhanh nhất nhé.

 • Email

  Bạn có yêu cầu hay đóng góp cho TTSOFT? Hãy email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ hồi âm bạn ngay khi có thể.

Tawk.to Widget
(+84.28) 3848-99-75