Phần mềm Kế toán & Quản lý kinh doanhHỗ trợBáo cáo tài chínhKhóa sổ và Lập báo cáo tài chính

Hạch toán ngoại tệ theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

TTSOFT® Pro Accounting hỗ trợ bạn dễ dàng hạch toán ngoại tệ theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

 • Hỗ trợ bạn lấy tỷ giá ghi sổ đích danh khi hạch toán các chứng từ.
 • Tự động tính tỷ giá xuất quỹ và chênh lệch tỷ giá cho các khoản chi thanh toán, hoặc áp thanh toán.
 • Tự động đánh giá lại ngoại tệ khi lập BCTC.

Xác định Tỷ giá ngoại tệ khi hạch toán các chứng từ theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Khi lập Hóa đơn bán hàng (Hóa đơn xuất khẩu)

 • Trường hợp Khách hàng chưa ứng trước tiền hàng, thì lấy tỷ giá mua của NHTM, nơi công ty có giao dịch thường xuyên bằng loại ngoại tệ này.
 • Trường hợp Khách hàng ứng trước tiền hàng (Phiếu Thu), thì lấy Tỷ giá ghi sổ đích danh của Phiếu Thu này.

Khi hạch toán Phiếu thu khách hàng bằng ngoại tệ

 • Trường hợp khách hàng trả trước.
 • Trường hợp Khách hàng thanh toán cho các Hóa đơn bán hàng.

Khi lập Hóa đơn mua hàng

 • Trường hợp không có trả trước tại thời điểm nhận hàng.
 • Trường hợp trả ngay khi nhận hàng.
 • Trường hợp có trả trước.

Khi lập Phiếu Chi trả tiền NCC

 • Nếu là trả trước cho người bán.
 • Nếu là thanh toán cho Hóa đơn mua hàng.

Khi lập Phiếu Chi tạm ứng, ký quỹ, gửi tiết kiệm, hoặc cho vay

 • Lấy tỷ giá bán ra của NHTM.

Khi nhận lại tiền tạm ứng, ký quỹ, tiết kiệm đáo hạn, tiền gốc cho vay

 • Lấy tỷ giá ghi sổ đích danh của khoản tạm ứng, ký quỹ, tiết kiệm, khoản vay.

Khi nhận tiền vay bằng ngoại tệ, giải ngân vào quỹ tiền gửi của công ty

 • Lập Phiếu Thu, và hạch toán theo tỷ giá Bán ra của NHTM

Khi nhận tiền vay bằng ngoại tệ, giải ngân không qua quỹ tiền gửi, mà thanh toán ngay cho nhà cung cấp theo hợp đồng, hoặc hóa đơn mua hàng

Lập Phiếu kế toán và lấy Tỷ giá như sau:

 • Nếu khoản vay thanh toán cho hóa đơn mua hàng, sẽ lấy tỷ giá đích danh của hóa đơn mua hàng đó.
 • Nếu khoản vay thanh toán cho nhiều hóa đơn mua hàng, thì sẽ lấy tỷ giá đích danh theo từng hóa đơn mua hàng.
 • Nếu khoản vay thanh toán trả trước cho nhà cung cấp, thì sẽ lấy tỷ giá Bán ra.

Khi trả gốc vay bằng ngoại tệ

Lấy tỷ giá đích danh của khoản vay được thanh toán.

(*) Tất cả các khoản phải thu, phải trả bằng ngoại tệ đều được theo dõi chi tiết số dư theo từng chứng từ giao dịch, nên khi tất toán khoản đó, dễ dàng xác định được tỷ giá ghi sổ đích danh.

Lập Phiếu chuyển quỹ

 • Khi chuyển quỹ ngoại tệ: lấy tỷ giá xuất quỹ
 • Khi bán ngoại tệ: lấy Tỷ giá xuất quỹ và tính Chênh lệch tỷ giá với Tỷ giá bán
 • Khi mua ngoại tệ: hạch toán theo tỷ giá mua thực tế
 • Khi đổi ngoại tệ: hạch toán bán ngoại tệ thứ nhất, sau đó mua ngoại tệ thứ 2

Tính tỷ giá xuất quỹ ngoại tệ và chênh lệch tỷ giá

Phần mềm tự động tính tỷ giá xuất quỹ bình quân gia quyền và tính chênh lệch tỷ giá cho từng giao dịch thanh toán, áp thanh toán. Bạn không phải thực hiện tính lại tỷ giá, không phải thực hiện tính CLTG.

Khi thực hiện thanh toán hóa đơn

Phần mềm sẽ tự động tính chênh lệch tỷ giá và ghi bút toán.

 • Nợ TK CLTG / Có 515: lãi tỷ giá
 • Nợ 635 / Có TK CLTG: lỗ tỷ giá

Xem bút toán bằng cách bấm nút Nợ/Có trên phiếu

Khi thực hiện áp thanh toán khoản phải trả

Phần mềm cũng sẽ tự động tính chênh lệch tỷ giá và ghi bút toán.

Xem bút toán bằng cách:

 • Bấm Thanh toán hóa đơn để xem chi tiết áp thanh toán hóa đơn
 • Bấm vào biểu tượng ở cột N/C trên màn hình thanh toán hóa đơn để mở bút toán chênh lệch tỷ giá phần mềm tự phát sinh.

 • Nếu mua ngoại tệ và dùng ngoại tệ để thanh toán hóa đơn trong cùng 1 ngày thì cần đảm bảo thứ tự đúng của các phiếu: mua trước – thanh toán sau.
 • Để kiểm tra thứ tự ghi sổ phiếu, vào Quản lý > Quỹ để xem chi tiết quỹ tiền.
 

Đánh giá lại các khoản mục ngoại tệ khi lập BCTC

Phần mềm hỗ trợ bạn xác định Tỷ giá sử dụng để đánh giá lại từng khoản theo Thông tư 200/2014/TT-BTC.
Căn cứ tỷ giá bạn khai báo, phần mềm tự động tính CLTG do đánh giá lại và hạch toán Nợ/Có 4131. Sau đó, số dư còn lại của 4131 sẽ được tự động kết chuyển về 515/635.

Xem thêm Đánh giá lại các khoản mục tiền có gốc ngoại tệ

Hỏi đáp

Widget is loading comments...

Liên quan

Xem thêm

Bạn cần hỗ trợ thêm?

 • Cộng đồng

  Đông và vui, cùng giao lưu và trao đổi với Cộng đồng sử dụng TTSOFT trên facebook nhé. 

 • Nhân viên hỗ trợ

  Bạn cần trợ giúp, chúng tôi luôn sẵn sàng! Hãy chat với chúng tôi để được hỗ trợ trực tiếp và nhanh nhất nhé.

 • Email

  Bạn có yêu cầu hay đóng góp cho TTSOFT? Hãy email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ hồi âm bạn ngay khi có thể.

Tawk.to Widget
(+84.28) 3848-99-75