Phần mềm Kế toán & Quản lý kinh doanhHỗ trợBáo cáo tài chínhKhóa sổ và Lập báo cáo tài chính

Lập Báo cáo tài chính

Hướng dẫn các bước lập, xem và kiểm tra báo cáo tài chính.

Lập và xem Báo cáo tài chính

Vào menu Báo cáo > Bảng theo dõi chỉ tiêu tài chính

 1. Chọn Năm lập Báo cáo tài chính (BCTC)
 2. Nhấp nút Tính giá trị để phần mềm tính lại giá trị các chỉ tiêu các BCTC: Bảng cân đối kế toán (Báo cáo tình hình tài chính), Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh BCTC, …
  • Trường hợp nút Tính giá trị bị mờ, người dùng cần chọn lại Ngày khóa sổ (xem ghi chú bên dưới).

Nút Khóa sổ dùng để khai báo ngày mà người dùng muốn chốt số liệu BCTC, theo đó, phần mềm chỉ tính giá trị chỉ tiêu BCTC kể từ sau Ngày khóa sổ trở đi.

 • Ví dụ 1: Bạn đã chốt số liệu BCTC năm 2018 và đang muốn xem BCTC năm 2019 thì sẽ chọn Ngày khóa sổ là 31/12/2018.
 • Ví dụ 2: Nếu bạn đã chốt số liệu 6 tháng đầu năm và chỉ muốn tính lại BCTC của 6 tháng cuối năm 2019, thì chọn ngày khóa sổ là 30/06/2019

Phần mềm không cho phép bạn tính lại BCTC nếu bạn đã khóa sổ năm đó.

 • Ví dụ: Bạn đã khóa sổ vào ngày 31/12/2018, thì khi xem BCTC 2018, bạn không thể tính lại giá trị (lúc này nút Tính giá trị đã bị ẩn).

Lập và xem Thuyết minh Báo cáo tài chính

Khi Tính giá trị chỉ tiêu tài chính, các chỉ tiêu của Thuyết minh BCTC cũng đã được tính toán. Tuy nhiên, người dùng cần khai báo thêm một số thông tin để Thuyết minh BCTC được hoàn chỉnh.

Vào menu Hệ thống > Thông tin doanh nghiệp.

 1. Bấm nút Thông tin TM BCTC.
 2. Tại màn hình Thông tin hoạt động & kế toán của Doanh nghiệp, nhập các nội dung theo đặc thù của doanh nghiệp vào cột Chi tiết theo doanh nghiệp

Xem và in (hoặc xuất excel) Thuyết minh BCTC hoàn chỉnh tại menu Báo cáo > Báo cáo tài chính theo chế độ > Thuyết minh BCTT – TT133/TT200.

Kiểm tra báo cáo tài chính

Ở bước này, sau khi bạn đã hoàn thành các bước trong quy trình khóa sổ và lập báo cáo tài chính của phần mềm, thì thông thường báo cáo tài chính của bạn đã chính xác.

Báo cáo tài chính chỉ có thể sai trong trường hợp bạn có định khoản 1 số bút toán, mà theo đó các chỉ tiêu báo cáo tài chính chưa được thiết lập phù hợp.

Để sửa lỗi sai, bạn có thể kiểm tra sai số trên báo cáo thuộc chỉ tiêu nào và đối chiếu với số liệu đã hạch toán để tìm ra bút toán gây sai số nói trên. Sau đó, bạn thiết lập lại công thức chỉ tiêu đó theo hướng dẫn sau:

 1. Bấm nút Thông tin TM BCTC
 2. Tại màn hình Thông tin hoạt động & kế toán của Doanh nghiệp, nhập các nội dung theo đặc thù của doanh nghiệp vào cột Chi tiết theo doanh nghiệp
  1. Vào Hệ thống > Thiết lập kế toán > Chỉ tiêu tài chính
  2. Chọn biểu mẫu báo cáo cần chỉnh bằng bộ lọc ở cột Phân nhóm
  3. Chọn chỉ tiêu cần điều chỉnh công thức
  4. Nhấp chuột vào cột Biểu thức, bấm nút "..."
  5. Thêm/ điều chỉnh công thức chỉ tiêu.
   • Chọn toán tử (cộng, trừ, nhân, chia)
   • Chọn tên Macro (nợ cuối kỳ, nợ phát sinh, nợ phát sinh đối ứng,…)
   • Khai báo tài khoản tương ứng.
  6. Sau khi điều chỉnh, nhấn Lưu.
  7. Vào lại Báo cáo > Bảng theo dõi chỉ tiêu tài chính, bấm nút Tính giá trị để phần mềm tính lại giá trị chỉ tiêu theo công thức vừa điều chỉnh.

Hỏi đáp

Widget is loading comments...

Liên quan

Xem thêm

Bạn cần hỗ trợ thêm?

 • Cộng đồng

  Đông và vui, cùng giao lưu và trao đổi với Cộng đồng sử dụng TTSOFT trên facebook nhé. 

 • Nhân viên hỗ trợ

  Bạn cần trợ giúp, chúng tôi luôn sẵn sàng! Hãy chat với chúng tôi để được hỗ trợ trực tiếp và nhanh nhất nhé.

 • Email

  Bạn có yêu cầu hay đóng góp cho TTSOFT? Hãy email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ hồi âm bạn ngay khi có thể.

Tawk.to Widget
(+84.28) 3848-99-75