Phần mềm Kế toán & Quản lý kinh doanhHỗ trợBáo cáo tài chínhKhóa sổ và Lập báo cáo tài chính

Đánh giá lại các khoản mục tiền có gốc ngoại tệ

Nghiệp vụ Đánh giá lại các khoản mục tiền có gốc ngoại tệ là 1 trong các bước Khóa sổ và lập báo cáo quyết toán với TTSOFT® Pro Accounting. Hỗ trợ nghiệp vụ đánh giá lại các khoản mục tiền có gốc ngoại tệ phù hợp với quy định.

Mở bảng cân đối tài khoản tháng 12, quý IV hoặc cả năm > chọn chức năng Đánh giá ngoại tệ cuối năm

Các thông tin cần lưu ý

1. Ngày đánh giá: mặc định luôn đánh giá vào ngày cuối cùng của năm đang chọn

2. Tỷ giá sử dụng để đánh giá lại các khoản mục TÀI SẢN và NỢ PHẢI TRẢ:

 • Tỷ giá giao dịch thực tế khi đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được phân loại là TÀI SẢN : Là tỷ giá mua ngoại tệ của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp thường xuyên có giao dịch tại thời điểm lập BCTC.
 • Tỷ giá giao dịch thực tế khi đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được phân loại là NỢ PHẢI TRẢ: Là tỷ giá bán ngoại tệ của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp thường xuyên có giao dịch tại thời điểm lập BCTC.

3. Tỷ giá sử dụng để đánh giá lại số dư tiền ngoại tệ: Đối với các khoản ngoại tệ gửi ngân hàng thì tỷ giá thực tế khi đánh giá lại là tỷ giá mua của chính ngân hàng nơi doanh nghiệp mở tài khoản ngoại tệ (mỗi tài khoản có tỷ giá riêng).

 

Các nút chức năng

1. TK lãi/lỗ CLTG Đăng ký các TK dùng để xác định lãi/lỗ CLTG
2. TK dài hạn Đăng ký các TK riêng dùng để đánh giá các khoản phải thu/phải trả dài hạn
3. TK loại trừ Đăng ký các TK mà người dùng không muốn đánh giá
4. Bỏ thực hiện Xóa các bút toán đánh giá ngoại tệ mà phần mềm đã thực hiện
5. Lấy dữ liệu Lấy các loại tiền ngoại tệ và các tài khoản ngoại tệ có trên hệ thống (người dùng chỉ cần nhập tỷ giá để đánh giá)
6. Thực hiện Bấm để PM thực hiện đánh giá
7. Kết quả Xem kết quả mà PM đã thực hiện

Thao tác thực hiện

 1. Mở chức năng Đánh giá ngoại tệ cuối năm.
 2. Xem các nút 1, 2, 3 và chỉnh sửa khai báo tài khoản có sẵn (nếu cần).
 3. Bấm nút 5 để phần mềm liệt kê các loại tiền và quỹ tiền ngoại tệ đang sử dụng.  Xóa các loại tiền và quỹ tiền không đánh giá bằng cách nhấp phải chuột lên dòng > chọn Xóa.
 4. Khai báo tỷ giá dùng để đánh giá (gồm tỷ giá mua và bán cho loại tiền, và tỷ giá mua cho quỹ tiền)
 5. Bấm “Thực hiện” để phần mềm thực hiện đánh giá.
 6. Phần mềm sẽ tự động đánh giá lại các khoản ngoại tệ theo tỷ giá bạn khai báo, tính chênh lệch tỷ giá và tự động tạo ra các bút toán chênh lệch tỷ giá:
  1. Nợ 4131 – Có TK được đánh giá
  2. Nợ TK được đánh giá – Có 4131
 7. Bấm Kết quả để xem các chứng từ phát sinh.
 8. Bấm đôi chuột vào từng phiếu để xem chi tiết bút toán phát sinh.
 9. Khi người dùng thực hiện bút toán kết chuyển cuối kỳ thì phần mềm sẽ tự động kết chuyển số dư còn lại của tài khoản 4131 sau khi bù trừ phát sinh Lãi/Lỗ CLTG do đánh giá lại:
  1. Nợ 6351 - Có 4131 (nếu lỗ CLTG do đánh giá lại)
  2. Nợ 4131 - Có 5151 (nếu lãi CLTG do đánh giá lại)

Khi muốn xóa tất cả bút toán mà PM vừa phát sinh thì bấm nút 4.

Trường hợp sau khi đã thực hiện đánh giá mà có chỉnh sửa chứng từ đầu vào dẫn tới phải đánh giá lại, thì bạn chỉ cần thực hiện đánh giá lại mà không phải khai báo lại tỷ giá, cũng không phải xóa các bút toán đánh giá trước đó.

Hỏi đáp

Widget is loading comments...

Liên quan

Xem thêm

Bạn cần hỗ trợ thêm?

 • Cộng đồng

  Đông và vui, cùng giao lưu và trao đổi với Cộng đồng sử dụng TTSOFT trên facebook nhé. 

 • Nhân viên hỗ trợ

  Bạn cần trợ giúp, chúng tôi luôn sẵn sàng! Hãy chat với chúng tôi để được hỗ trợ trực tiếp và nhanh nhất nhé.

 • Email

  Bạn có yêu cầu hay đóng góp cho TTSOFT? Hãy email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ hồi âm bạn ngay khi có thể.

Tawk.to Widget
(+84.28) 3848-99-75