Phần mềm Kế toán & Quản lý kinh doanhHỗ trợThuế & Hóa đơnKê khai thuếLập các tờ khai thuế

Tờ khai quyết toán thuế TNCN

Hỗ trợ người dùng lập tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu 05/QTT-TNCN dựa vào các Bảng lương trong năm.

Các bước thực hiện

Bước 1. Xem danh sách các tờ khai thuế của năm quyết toán

Vào menu Kê khai thuế > Kê khai thuế.

Chọn xem 2. Tờ khai của kỳ tính thuế và chọn năm cần làm quyết toán thuế TNCN (trong ví dụ là năm 2018).

Bước 2. Chọn tờ khai quyết toán thuế TNCN

Nhấp đôi chuột vào Tờ khai quyết toán thuế TNCN – mẫu 05/QTT-TNCN.

tờ khai thuế TNCN

Bước 3. Tạo tờ khai quyết toán lương nhân viên

Chọn thẻ Quyết toán lương nhân viên. Nhấp chuột phải chọn Khởi tạo.

Danh sách nhân viên tại màn hình này sẽ được phần mềm lấy từ các Bảng lương trong năm tùy theo các trường hợp sau:

 • Trường hợp công ty bạn chi trả lương vào các ngày cuối tháng, thì khi quyết toán thuế TNCN cần phải lấy toàn bộ nhân viên trong bảng lương từ Tháng 1 đến Tháng 12.
 • Trường hợp công ty bạn chi trả lương vào các ngày đầu tháng sau, thì khi quyết toán thuế TNCN cần phải lấy nhân viên trong bảng lương từ Tháng 12 năm trước đến Tháng 11 năm nay.
 • Trường hợp công ty bạn chi trả lương tháng 13 trong năm quyết toán thì cần lấy thêm nhân viên trong bảng lương tháng 13. Nếu bạn trả lương tháng 13 vào đầu năm sau thì nhân viên trong bảng này sẽ được cộng vào kỳ QT năm sau.

Bạn có thể thay đổi các tùy chọn này cho phù hợp với tình hình công ty mình bằng cách vào menu Hệ thống > Tùy chọn hệ thống > Khác > Tính lương.

thiết lập tính lương tháng 13

 • Tùy chọn “Chi trả lương đúng tháng”: có check khi công ty bạn trả lương vào các ngày cuối tháng.
 • Tùy chọn “Chi trả lương tháng 13 trong năm”: có check khi công ty bạn trả lương tháng 13 trong năm quyết toán.

Bước 4. Kiểm tra một số thông tin của từng nhân viên như sau

 • Đối tượng: Phần mềm tự động gán, bạn có thể thay đổi khi cần.
 • Ủy quyền QT: Bỏ check nếu nhân viên không đủ điều kiện ủy quyền QT thay.
 • Thu nhập tháng/GT gia cảnh/Khấu trừ BH/Từ thiện/Hưu trí TN: Là số tổng tương ứng của từng nhân viên trong tất cả bảng lương được lấy lên theo điều kiện tại bước 3.
 • Thu nhập khác/Giảm trừ khác: Là các khoản thu nhập/giảm trừ không có trong bảng lương.
 • Thuế đã nộp: Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ trong các bảng lương.

Bước 5. Tính thuế TNCN

Nhấp chuột phải tại vị trí bất kỳ, chọn Tính thuế toàn danh sách.

Phần mềm sẽ tự động tính lại các thông tin sau:

 • Thu nhập tính thuế: khi có nhập thêm khoản thu nhập khác/giảm trừ khác.
 • Thuế phải nộp: tính lại theo công thức tùy vào đối tượng tương ứng và dựa trên khoản thu nhập tính thuế.
 • Thuế nộp thừa/Thuế còn lại: số chênh lệch giữa cột Thuế phải nộp với cột Thuế đã nộp.

Bước 6. Tạo bút toán quyết toán thuế TNCN

Kiểm tra số liệu ở các thẻ còn lại. Bấm Ghi sổ và bấm Nợ/Có để xem bút toán phát sinh.

Bạn có thể khai báo tài khoản để phát sinh bút toán Nợ/Có tại màn hình Đăng ký tài khoản cho nghiệp vụ sổ cái 8113 - Quyết toán thuế TNCN như hình bên dưới:

tạo bút toán quyết toán thuế TNCN

Bước 7. Lập và đưa tờ khai quyết toán thuế TNCN vào HTKK

Bấm Kết xuất XML. Mở phần mềm HTKK kiểm tra số liệu được chuyển sang.

Trên Tờ khai quyết toán quyết toán thuế TNCN, thẻ Quyết toán lương nhân viên, bổ sung thêm cột GT gia cảnh TC (giảm trừ gia cảnh tự chỉnh), cột này mặc định ẩn.
Trường hợp người dùng có thay đổi giá trị ở cột Giảm trừ gia cảnh, phần mềm sẽ so sánh giá trị hai cột này khác nhau, tô vàng nền cột GT gia cảnh để tiện trong quá trình theo dõi và kiểm tra.

 

Hỏi đáp

Widget is loading comments...

Liên quan

Xem thêm

Bạn cần hỗ trợ thêm?

 • Cộng đồng

  Đông và vui, cùng giao lưu và trao đổi với Cộng đồng sử dụng TTSOFT trên facebook nhé. 

 • Nhân viên hỗ trợ

  Bạn cần trợ giúp, chúng tôi luôn sẵn sàng! Hãy chat với chúng tôi để được hỗ trợ trực tiếp và nhanh nhất nhé.

 • Email

  Bạn có yêu cầu hay đóng góp cho TTSOFT? Hãy email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ hồi âm bạn ngay khi có thể.

Tawk.to Widget
(+84.28) 3848-99-75