Phần mềm Kế toán & Quản lý kinh doanhHỗ trợBáo cáo tài chínhKhóa sổ và Lập báo cáo tài chính

Phân loại tài sản và nợ phải trả khi lập Báo cáo tài chính theo Thông tư 200

TTSOFT® Pro Accounting tự động phân loại tài sản và nợ phải trả khi lập Báo cáo tài chính theo Thông tư 200

Nghiệp vụ phân loại tài sản và nợ phải trả gồm các công việc sau:

 • Thiết lập các tài khoản tài sản, nợ phải trả có xử lý tự động phân loại theo thời hạn thanh khoản còn lại
 • Thiết lập Bảng cân đối kế toán để tự động tính các chỉ tiêu ngắn hạn, dài hạn theo kết quả phân loại
 • Kiểm tra kết quả phân loại và điều chỉnh phân loại (phân loại thủ công) một số khoản mục tài sản, nợ phải trả.
 • Lập các báo cáo giải trình phân loại tài sản và nợ dài hạn đến hạn trả và đối chiếu với các chỉ tiêu của Bảng cân đối kế toán. 

Sử dụng tài khoản Nợ dài hạn đến hạn trả để phân loại phần nợ đến hạn trả (ngắn hạn) của các khoản vay dài hạn.

Chế độ kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC không còn sử dụng tài khoản 315. Nợ dài hạn đến hạn trả, tuy nhiên bạn vẫn cần 1 tài khoản tương tự như vậy trong trường hợp bạn có Hợp đồng vay trung/dài hạn với Lịch trả nợ trong nhiều năm. Sử dụng tài khoản này để tách riêng phần nợ vay đến hạn trả trong năm tiếp theo - được phân loại là ngắn hạn trên Bảng cân đối kế toán.

Bạn có thể tách tài khoản 3411. Các khoản đi vay thành các tiểu khoản như sau (số hiệu các tiểu khoản có thể đặt khác đi theo ý bạn):
 • 34111. Vay ngắn hạn  -  hạch toán như tài khoản 311 theo QĐ15
 • 34112. Vay dài hạn đến hạn trả  -  hạch toán như tài khoản 315 theo QĐ15
 • 34113. Vay dài hạn hạch toán như tài khoản 341 theo QĐ15 (*)

(*) Lúc này bạn sẽ hạch toán tiền vay như trong QĐ15 và không cần sử dụng tính năng Tự động phân loại lại tài sản và nợ phải trả thành ngắn hạn/dài hạn đối với tài khoản 3411 nữa.

Hỏi đáp

Widget is loading comments...

Liên quan

Xem thêm

Bạn cần hỗ trợ thêm?

 • Cộng đồng

  Đông và vui, cùng giao lưu và trao đổi với Cộng đồng sử dụng TTSOFT trên facebook nhé. 

 • Nhân viên hỗ trợ

  Bạn cần trợ giúp, chúng tôi luôn sẵn sàng! Hãy chat với chúng tôi để được hỗ trợ trực tiếp và nhanh nhất nhé.

 • Email

  Bạn có yêu cầu hay đóng góp cho TTSOFT? Hãy email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ hồi âm bạn ngay khi có thể.

Tawk.to Widget
(+84.28) 3848-99-75